ESTE UN SINGUR TRUP

Efeseni 4: 4-6

Ilustraţie:
Un vizitator s-a mirat cum 3 gardieni păzesc 100 de bolnavi periculoşi şi l-a întrebat pe ghidul său:
„ – Nu te temi că aceşti oameni pot să bată pe aceşti 3 gardieni şi să scape?
– Nu, i-a răspuns ghidul, lunaticii niciodată nu se unesc”

1. Unde nu există Duhul lui DUMNEZEU nu putem vorbi despre adevărata unitate v. 4
Oamenii se unesc prin alianţe care mai devreme sau mai târziu se destramă, creştinii sunt uniţi prin puterea Duhului Sfânt, o legătură vie într-un Organism viu. Numai cei născuţi din nou, din Apă şi Duh, intră într-o legătură vie aşa cum găsim scris în Filipeni 2: 1-2. La rândul său, Psalmistul spune atât de frumos: „Ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună (Psalmul 133:1)”
Rugăciunea Domnului Isus Cristos din Ev. după Ioan 17:21 este: „ Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis.”
El a fost şi este una cu Tatăl şi Unitatea în trupul lui Cristos le relevează în mod minunat oamenilor că Isus Cristos este cu adevărat Dumnezeu. Unitatea este la plural, minimum 2. Găsim aceşti doi în unitatea familiei (soţ şi soţie) şi nu în ultimul rând, în unitatea dintre Biserică şi Domnul Isus Cristos (Efes 5: 31-32).
Biserica sau Trupul Domnului Isus Cristos, este format din totalitatea credincioşilor născuţi din nou aşa cum găsim scris în 1Corinteni 12: 12-13. Un proverb etiopian spune: „Când pânzele de paianjen sunt unite, ele pot lega un leu”.
Apostolul Pavel în Romani 15.5-6 spune: „DUMNEZEUL răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii faţă de alţii, după pilda lui Cristos Isus; pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe DUMNEZEU, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.”

2. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez şi un singur Trup v. 5-6
În Noul Testament cuvântul „Biserică” este o traducere a grecescului „eklesia”, care înseamnă „o comunitate chemată afară din”. Totalitatea Bisericilor locale alcătuiesc Trupul Domnului Isus Cristos şi reprezintă Biserica Universală. Domnul Isus Cristos a iubit Biserica (Trupul, Mireasa) şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru Ea (Coloseni 1: 18-20). La rândul nostru, în calitatea de mădulare ale trupului şi oameni născuţi din nou, ar trebui să ne dăm pe noi înşine într-o slujire bucuroasă, plină de dragoste. Aparţinem unui singur Trup, nu există mai multe trupuri iar dacă nu ne identificăm cu Trupul Domnului Isus Cristos înseamnă că nu facem parte din Trup.
Biserica din Ierusalim este un exemplu de unitate şi slujire. Unitatea ei a fost profundă (Fapt. Ap. 2:46) iar mai târziu Luca spune: „ mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet” (Fapt. Ap. 4: 32).
Aceasta nu înseamnă că nu aveau probleme. Cel rău caută să distrugă unitatea (Fapt. Ap. 6:1-4). Cu toate acestea, apostolii, călăuziţi de Duhul Sfânt, au rezolvat problema şi unitatea a fost restaurată. Acolo unde lucrarea este de la Duhului Sfânt, unitatea este păstrată, în ciuda multiplelor probleme care apar în Comunităţile locale.
Ilustraţie: Alpiniştii se leagă împreună când urcă muntele. Dacă unul alunecă şi cade, nu poate să se prăbuşească pentru că este susţinut de celălalt până îşi revine.
Asemănător este în Biserică, lucrarea Duhului Sfânt ne ţine strânşi, uniţi, spre slava lui DUMNEZEU şi a Domnului Isus Cristos, Salvatorul nostru.

3. Cum pot credincioşii să facă vizibilă unitatea Trupului ?
Mai întâi să nu adopte nici un nume care i-ar separa de alţi creştini (1Corinteni1:12-13). Sfânta Scriptură ne indică clar că noi copiii lui DUMNEZEU trebuie să ne numim: “credincioşi” (Fap 5:14); “ucenici” (Fapt. Ap. 9:1); “creştini” (Fapt. Ap. 11:26, 26:28 şi 1Petru 4:16); “sfinţi” (Efeseni 1:1) şi fraţi.
În acelaşi timp, noi ne recunoaştem ca fraţi în Domnul Isus Cristos şi mădulare ale Trupului şi după alte indicii pe care Sfânta Scriptură ni le dă, aşa cum găsim scris în Romani 8: 6-9. Poţi să ai un nume frumos şi corect din punct de vedere Biblic dar trăirea să fie firească. De asemenea, un duh sectar, aşa cum s-a întâmplat în Biserica din Corint, nu este în spiritul Sfintelor Scripturi.
Copiii lui DUMNEZEU, născuţi din nou, “nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din DUMNEZE” (Ev. după Ioan 1:13), vor răspunde la rugăciunea Domnului Isus Cristos din Ev. după Ioan 17: 21 şi vor face totul ca să păstreze unitatea Trupului, slăvindu-L pe DUMNEZEU.

4. Divizările în Biserică (Familie) pot produce multe rele (1Corinteni 3: 4-5).
Enumerăm doar câteva:
➢ nu este lucrarea Duhului Sfânt, ci lucrarea firii pământeşti;
➢ când lucrează firea pământească suntem lipsiţi de Binecuvântarea Domnului;
➢ crează bariere artificiale în faţa părtăşiei;
➢ limitează câmpul de activitatea al oamenilor;
➢ produc confuzie în lume etc.

DUMNEZEU să ne ierte pentru toate divizările pe care le-am provocat.
S-a observat că în perioada refluxului rămân ici şi colo, pe plajă, mici bălţi de apă, despărţite una de alte prin mari întinderi de nisip. De abia când revine fluxul, le inundă pe toate în îmbrăţişarea lui. Fie ca marele flux al dragostei lui DUMNEZEU să curgă mai adânc şi mai deplin în fiecare ucenic al Domnului Isus Cristos, pentru a păstra unitatea Trupului şi a-L glorifica astfel pe DUMNEZEU. Unitatea se poate înfăptui prin recunoaştere în DUH, învăţătura apostolilor şi mărturie practică (trăiere). Aşa să ne ajute DUMNEZEU! 2Corinteni5: 14-15

Fr. Vasile Mihai MACIUC
Duminică 22 martie 2009
Biserica Creştină „Vestea Bună”, Iaşi, RO.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s