Lumină și odihnă pentru cei ce stau la umbra crucii

Text: Ioan 3:15

Introducere: În tr-o predică scrisă de Marcu Nichifor și publicată în revista „Îndrumătorul creștin“ prin anul 1953, pe când sediul editurii se afla încă în Nicolae Titulescu 56A, raionul „Stalin“, am găsit câteva lucruri pe care vreau să vi le spun și vouă.

Mai întâi, am găsit că Michelangelo ar fi fost întrebat de ce n-a sculpat Golgota. El a răspuns: „Nu există nici o pensulă, nicio vopsea, nicio daltă sau ciocan, ca să înfâțișeze traedia de pe Golgota“
Apoi, martori la agonia lui în rugâciune din grădina Ghetsimani, ucenicii „încep să întrezărească tot mai clar cum umbra îngrozitoare a crucii se desprinde din negura nopții și, cu brațele ei înfiorătoare la rg deschise, se apropie urmârind îndeaproape pe Mântuitorul lumii. După numai câteva ore, ea va deveni cea mai grozavă realitate pentru omenirea întreagă.“

Umba aceasta a crucii existase dintotdeauna. Cărțile sfinte o menționează în felurite forme  și „tipuri profetice“ strecurate cu abilitate pe paginile cronicilor.
Mielul fusese jertfit „mai înainte de întemeierea lumii“ ( 1 Petru 1:20).

Planul fusese făcut, jertfa fusese adusă, salvarea fusese pregătită. Pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin suprindere:

„Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii“ (Mat. 25:34).

„Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii“ (Ioan 17:24).

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, …“ (Efeseni 1:4-6).

„Pe cînd noi, fiindcă am crezut, intrăm în ,,odihna„, despre care a vorbit El, cînd a zis: ,,Am jurat în mînia Mea, că nu vor întra în odihna Mea!„ Măcarcă lucrările Lui fuseseră isprăvite încă dela întemeierea lumii“ (Evrei 4:3).

„… fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori dela întemeierea lumii; pe cînd acum, la sfîrşitul veacurilor, S’a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa“ (Evrei 9:26).

„Fiara, pe care ai văzut -o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni“ (Apocalipsa 17:8).

I. Umbra crucii s-a văzut ăn Eden, în cea dintâi rostire a Evangheliei (Geneza 3:15).

II. Umbra crucii s-a văzut în jertfirea lui Isaac pe muntele Moria (Geneza 22).

III. Umbra crucii s-a văzut în mielul pascla ucis la ieșirea din Egipt (Exodul 12:3-14).

IV. Umbra crucii s-a văzut în ridicarea șarpelui de aramă în pustie (Numeri 21; Ioan 3:14).

Sunt multe alte locuri în care apare în Scripturii umbra crucii lui Christos. Ne oprim însă doar la acestea. Unde stai tu astăzi? Ai găsit pentru tine această umbră a crucii lui Christos? Stai tu la umbra crucii ca să scapi de arșița mâniei lui Dumnezeu? Nu există un loc mai minunat în cer și pe pământ! Nici un loc în care să putem primi pacea ți odihna:

„Am fost orb/Vedere-aici mi s-a dat!“

Ferice de cei care stau sub sângele Mielului lui Dumnezeu! Ei se vor putea bucura în veșnicie. Mielul de demult le va fi atunci Păstor (Ioan 1:36; Apocalipsa 5:12, 6Ș1,3, 5, 7, 9, 12ș; 7:17, 8:1, 14:1, 17:14, 21:22, 23).

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s