ISUS – UN PROFET CA MOISE

(Articolul face parte din „Biblia profetică“)

Un “tip profetic” este o ilustraţie a unui aspect al planului profetic. Expresia face parte din aceeaşi familie de termeni cu “arhe-tip”, “proto-tip”, “ante-tip”.

Un tip profetic poate fi o persoană, un eveniment, un obiect de cult, o sărbătoare sau o anumită succesiune de sărbători din calendarul anual evreiesc.

Există oameni “epocali”, a căror viaţă marchează trecerea de la o etapă la alta în planul profetic. O astfel de persoană a fost Moise. Religia evreilor se numeşte “mozaică” după numele lui, la fel cum credinţa mântuitoare de astăzi este numită “creştinism” după numele lui Cristos. Legea dată de Dumnezeu pe Sinai este cunoscută drept “Legea lui Moise”, din acelaşi motiv.

Moise este unul dintre oamenii care continuă să ne vorbească şi astăzi de dincolo de moarte (comp. cu Evr.11:4c). Printre altele, el ne-a lăsat una dintre cele mai importante profeţii mesianice:

“Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi un prooroc ca mine: să ascultaţi de el! Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: «Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, şi să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor.» Atunci Domnul mi-a zis: «Ce au zis ei, este bine. Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.»” (Deut. 18:15-18, vezi şi Deut. 34:10; F:A. 3:22- 23; 7:37).

I. Această profeţie s-a împlinit în multe feluri în viaţa, moartea şi învierea lui Isus Cristos (Ioan 1:21, 45; 6:14; F.A. 7:37-38). De fapt, o comparaţie între viaţa lui Moise şi viaţa lui Isus din Nazaret va scoate la iveală cel puţin cincizeci de asemănări.

– Amândoi au fost profeţi, preoţi, legiuitori, învăţători şi lideri ai poporului.

– Amândoi au vestit adevărul divin şi Dumnezeu le-a confirmat învăţătura prin minuni.

– Amândoi au petrecut un timp în Egipt, protejaţi în mod supranatural de cei care căutau să le ia viaţa.

– Familia lui Moise n-a acceptat iniţial rolul lui de lider, dar mai apoi fratele lui, Aaron, şi sora lui, Maria, i-au devenit asistenţi în lucrare. Nici familia lui Isus Cristos n-a crezut de la început în El, dar mai târziu, fraţii Lui au devenit lideri ai Bisericii din Ierusalim şi ne-au lăsat două Epistole, Iacov şi Iuda.

II. Asemănările sunt evidente şi în stilul lor de lucru.

– Moise a ales şaptezeci de bătrâni care să conducă peste Israel. Isus a trimis şaptezeci de ucenici să-L vestească în Israel.

– Moise şi-a întins mâna şi apele Mării Roşii s-au despicat în două. Isus Şi-a ridicat mâna şi a potolit vântul şi valurile de pe Marea Galileii.

– Moise a trimis douăsprezece iscoade în Canaan. Isus a trimis doisprezece ucenici în lume.

– Amândoi au vindecat leproşi şi au săvârşit minuni.

– Poporul evreu s-a răsculat împotriva la amândoi. Generaţia care i s-a împotrivit lui Moise a pierit în pustie. Cei care I s-au împotrivit lui Isus au murit în asediul roman din anul 70 d.H.

III. Paralelismul este remarcabil şi în vieţile lor personale.

– Biblia nu ne spune despre niciunul din ei că ar fi experimentat boala.

– Deşi amândoi au murit pe un vârf de munte, trupurile lor n-au putut fi găsite şi identificate.

– Amândoi au postit patruzeci de zile şi au înfruntat crize în pustie.

– La amândoi le-a strălucit faţa de slava cerului, Moise pe Muntele Sinai, Isus pe Muntele Schimbării la Faţă.

IV. Însă, cea mai mare asemănare dintre cei doi constă în ceea ce au făcut ei între şi pentru oameni.

– De Paşte, şi Moise şi Isus i-au eliberat pe cei care i-au urmat şi au crezut Cuvântul Domnului. Moise i-a scos pe evrei din robia religiilor moarte din Egipt, Isus i-a scos pe cei credincioşi din robia slovei moarte şi a tradiţiilor legaliste.

– Moise a adus biruinţa israeliţilor asupra duşmanilor amaleciţi prin ţinerea mâinilor ridicate spre cer.

– Domnul Isus l-a biruit pe Vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului cu mâinile pironite pe o cruce.

– Moise a înălţat un şarpe de aramă în pustie ca să-i salveze pe evrei de muşcăturile mortale ale şerpilor înfocaţi. Isus a fost ridicat pe cruce ca să salveze păcătoşii de urmările muşcăturii mortale a păcatului.

– La sărbătoarea “primelor roade”, Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca să-i treacă pe copiii lui Israel dincolo de pericolul morţii prin apele Mării Roşii. La aceeaşi sărbătoare, Isus a înviat dintre cei morţi ca “pârga celor adormiţi”.

– Cincizeci de zile după trecerea Mării Roşii, la Cincizecime, Dumnezeu le-a dat evreilor marele dar al Legii. Cincizeci de zile după înviere, Dumnezeu le-a dat credincioşilor darul Duhului Sfânt.

Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului şi El Şi-a ţinut promisiunea făcută lui Moise, ridicându-L pe Isus Cristos ca Mesia. Similarităţile dintre cei doi sunt dincolo de orice calcul al probabilităţilor. Cristos a fost un profet “ca Moise”, sau, mai bine zis, Moise a fost un ante-tip al lui Isus Cristos, Mesia:

“Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească, şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Cristos” (1 Cor.10:1-4).

V. Unicitatea lui Moise între profeţi este subliniată de editorul care i-a încheiat Pentateucul:

“În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. Niciunul nu poate fi pus alături de el, în ce priveşte toate semnele şi minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supuşilor lui şi împotriva întregii ţări, şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.” (Deut. 34:10-12).

VI. Intimitatea cu Dumnezeu-Tatăl şi anvergura lucrărilor supranaturale pe care le-a săvârşit îl aşază pe Moise în asemănare cu Cristos. Nu este pură întâmplare faptul că pe Muntele Schimbării la Faţă, unul dintre cei doi mesageri ai Tatălui trimişi să stea de vorbă cu Domnul Isus a fost … Moise!

“După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi i-a dus singuri deoparte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare şi foarte albe, de o albeaţă pe care nici un nălbitor de pe pământ n-o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise, şi sta de vorbă cu Isus.” (Mc.9:2-4).

VII. De asemenea, nu întâmplător este faptul că, în eternitatea cerească, mulţimile din Cer vor cânta inconfundabilele fapte ale celor două personaje:

“Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: «Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne, Dumnezeule Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!”(Apoc. 15:3).

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s