Zidește caracter în copiii tăi

1. – “Poruncile acestea … să le întipăreşti în mintea copiilor tăi” (Deuteronom 6:6-7) 

Un mare predicator a spus odată: “când vremurile sunt tulburi strigăm: “Doamne, dă-ne bărbaţi pe măsura munţilor noştri”. Drept răspuns, Dumnezeu ne dă copii şi spune: “lată materialul de construcţie”. Copiii noştri sunt: “material de construcţie” şi noi trebuie să-i transformăm în bărbaţi şi femei ai lui Dumnezeu. lată un proiect după Biblie. Mai întâi, “poruncile acestea pe care ti le dau astăzi, să le ai în inima ta”. Părinţilor, dacă nu practicaţi principiile spirituale, nici copiii voştri nu o vor face.

Într-adevăr, dacă nu trăieşti ceea ce predici, cuvintele tale vor ajunge la urechi surde şi vor da naştere unor inimi rebele. Nu trebuie să fii perfect, dar trebuie să fii autentic. În al doilea rând, “să le întipăreşti în mintea copiilor tăi”. Trebuie să subliniezi, să accentuezi, să arăţi, să limpezeşti, să bati toba şi să întipăreşti.
Nimic trecător sau pasiv aici! Trebuie să fie un proces deliberat, complet, activ şi repetat. în al treilea rând, “să vorbeşti de ele”. Copiii tăi nu vor prinde adevărul prin osmoză. Trebuie să vorbeşti, nu cu tonuri religioase pe care nu le înţeleg, ci cu limbaj normal, în mod natural, în momente naturale. “Să vorbeşti de ele când vei fi acasă”, în confortul decorului familial. “Când vei pleca în călătorie”, în mediul simplu al discuţiilor în drum spre parc sau spre şcoală. “Când te vei culca şi când te vei scula”, căutând oportunităţi, deoarece momentele de învăţare vin şi pleacă neanuntate. Părinţii care “se bucură de zi” descoperă că Dumnezeu i-a echipat să-şi modeleze copiii făcându-i bărbaţi şi femei ai lui Dumnezeu.

I. Învată-i pe copiii tăi importanta de a sta în picioare pentru ceea ce este drept. Copiii noştri gravitează spre tot ce le face plăcere persoanelor importante din viata lor – bun sau rău – din nevoia lor de a fi acceptaţi. Dacă cei din anturaj fac ceva, aprobarea lor va reprezenta o influentă puternică asupra lor. Nu întotdeauna e vorba de copii cuminţi versus copii răi sau despre moralitate versus imoralitate – ci de faptul de a fi copil! Solomon, amintindu-şi de propriile tendinţe ale tinereţii, ne-a sfătuit: “dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!

Dacă-ti vor zice: “Vino cu noi!… să nu porneşti la drum cu ei” (Proverbe 1:10-15). Devenim ca cei cu care ne însoţim şi dacă copiii noştri trebuie să stea în picioare pentru Dumnezeu împotriva influentelor distrugătoare, ei au nevoie de instruire în câteva domenii. în primul rând, calităţile unei prietenii adevărate. învată-i că adevăraţii prieteni caută interesele reciproce şi cei care ii conduc spre pericol sau păcat nu sunt prieteni. în al doilea rând, inevitabila lege a consecinţelor. “Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

Cine seamănă în firea lui pământească, va secera … putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viata veşnică” (Galateni 6:7-8). Şi întăreşte-ti învăţătura refuzând să-i salvezi din mijlocul consecinţelor. In ultimul rând, tipul corect de eroi. În loc de staruri rock sau celebrităţi sportive cu un caracter îndoielnic, prezintă-le copiilor tăi eroii din Biblie care sub presiune au fost un model de evlavie, neprihănire şi curaj!

II. Învată-i pe copiii tăi să răspundă în mod corespunzător îndrumării şi mustrării lui Dumnezeu. Ajută-i să înţeleagă că mustrarea lui Dumnezeu nu înseamnă respingere. “Fiule, nu dispretui mustrarea Domnului, şi nu te mâhni de pedepsele Lui. Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!” (Proverbe 3:11-12).
Pentru a-i ajuta să înţeleagă asta, mai întâi învată-i să răspundă corect la mustrarea ta. Regulile pe care nu le aplici acum, vor fi aplicate de altcineva mai târziu, cu un pret mai mare. Dar fă ca mustrarea ta să fie corectă, nu în exces. Şi fii constant. Nu îngădui azi ce ai pedepsit ieri. A spune lucruri precum: “De câte ori ti-am spus?” sau “Dacă mai faci asta vreodată, te pedepsesc” înseamnă că nu eşti serios şi că ei au mai multe avertizări înainte ca tu să acţionezi. Aplică ceea ce spui!

Nu ameninţa dacă nu intenţionezi să mergi până la capăt. În al doilea rând, învată-i să răspundă corect la persoane în poziţie de autoritate. “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu” (Romani 13:1). Nu discredita poliţia, profesorii, directorii, pastorii şi aşa mai departe. Dacă faci aşa, lucrul acesta se va întoarce împotriva ta şi a copiilor tăi.

III. Împărtăşeşte-le experienţele tale de creştere personală prin mustrare. Spune-le că nu eşti perfect; asta îi va ajuta să se raporteze la umanitatea ta ca părinte şi le va da speranţă. “Dacă mama şi tata au învăţat prin faptul că au fost mustraţi când au greşit, şi eu pot face la fel”. Momentele de discuţii personale bine alese sunt mult mai eficiente decât cicăleala şi “predicile”!

IV. 
Învată-i pe copiii tăi să facă fată ispitei. Spune-le să se aştepte la ea şi să nu fie copleşiţi de cât de des se confruntă cu ea. “Fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit” (lacov 1:14). Copiii tăi trebuie să ştie cum să facă fată la două surse puternice de ispită. Prima, ispita în domeniul păcatului sexual. Televizorul şi internetul fac ca totul, de la normalitate la perversiune, să fie la fel de disponibil precum oxigenul, momindu-i să experimenteze prin comportamente ce distrug sănătatea, relaţiile şi viata. Şi ei au nevoie de mai mult decât de o scurtă discuţie jenantă despre relaţii intime. Învaţă-i devreme, regulat şi clar.

“Fiule … buzele femeii străine strecoară miere … dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri … paşii ei dau în locuinţa morţilor… depărtează-te de drumul care duce la ea … ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ti se vor istovi” (Proverbe 5:1-11).

Solomon a spus-o răspicat pentru copiii lui. Fă la fel. A doua, ispita în domeniul dependenţelor. Din nou Solomon este pregătit pe poziţie. “Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările?… neînţelegerile? .. plângerile?… rănirile fără pricină?… ochii roşi? Ale celor ce întârzie la vin, şi se duc să golească paharul cu vin amestecat” (Proverbe 23:29-30).

Viaţa unui dependent nu este distractivă! “Pe urmă ca un şarpe muşcă … Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii” (v. 32-33). Nu-I lăsa pe vrăjmaş să-ţi amăgească copiii. Roagă-te cu credinţă, pune în inima lor Cuvântul Său care schimbă viaţa, crede-L pe Dumnezeu şi priveşte cum lucrează!
5. – “Poruncile acestea … să le întipăreşti în mintea copiilor tăi” (Deuteronom 6:6-7) –
V. Învată-i pe copiii tăi cum să se raporteze la bani. Căminul tău este o clasă în care se predau aptitudini legate de gestionarea banilor, aşadar învată-i că dacă îl cinstesc pe Dumnezeu din punct de vedere financiar, şi El îi va cinsti. “Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade … căci atunci grânarele îti vor fi pline de belşug …” (Proverbe 3:9-10).

Înainte de a-i da bani fiului sau fiicei tale, învată-i cum să-i gestioneze cu responsabilitate ca să evite “sindromul fiului risipitor” (Luca 15:11-32). Atitudinea fiului risipitor fată de bani şi modul greşit în care i-a utilizat l-au costat scump. Dă-i copilului tău înţelepciune biblică în patru domenii – câştig, dărnicie, cheltuire şi economisire – şi-i vei aşeza sub binecuvântarea lui Dumnezeu.

Învaţă-i pe copiii tăi Cuvântul lui Dumnezeu referitor la darea şi luarea cu împrumut şi despre credit. Într-o cultură condusă de reclame ingenioase şi cărţi de credit obţinute uşor şi cu dobânzi mari, copiii trebuie să înţeleagă care sunt consecinţele deciziilor lor financiare. Versetul “învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe 22:6) nu este o afirmaţie izolată.

Citeşte următorul verset: “Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut” (v. 7). Invaţă-i că ceea ce pare a fi calea rapidă spre belşug poate deveni calea sigură spre sărăcie. învată-i să-şi amâne propriile lor satisfacţii până când îşi pot permite ceea ce îşi doresc. Nu le garanta împrumuturi. Biblia spune: “Nu fi printre cei ce … dau zălog pentru datorii … pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine?” (v. 26-27).

VI. Învată-i pe copiii tăi valoarea muncii asidue. Fondatorul misiunii “Navigatorii”, Lorne Sanny, zâmbeşte când îşi aminteşte patru cuvinte ale tatălui său, cuvinte care i-au schimbat viaţa: “Fiule, dă-i bătaie!” Părinţii care cred că dacă îi lasă pe copii să evite munca le fac o favoare, se înşeală. Copiii tăi devin iresponsabili, dependenţi, subdezvoltaţi şi ajung să urască toleranţa ta exagerată.

“Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine” (Proverbe 10-4-5).

Dacă continui să faci ceea ce copiii tăi ar trebui să facă singuri, le ciunteşti dezvoltarea şi creativitatea. Munca cinstită este lăsată de Dumnezeu pentru fericirea omului, cât şi pentru creştere personală, socială şi spirituală. E mai mut decât o chestiune financiară; e o chestiune spirituală. Munca asiduă îti face bine! “Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură” (Proverbe 13:4).

Într-o zi copilul tău îţi va mulţumi că i-ai cerut să participe la viata de familie şi să-şi facă partea ce îi revine de drept. Viitorul sot sau viitoarea soţie îti vor mulţumi şi ei! Poate spui: “Dar sunt atât de tineri şi au atâtea teme la şcoală”. Dacă stăpânesc teoria dar nu reuşesc să devină responsabili şi maturi, vor plăti pentru asta în viitor. “Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui” (Plângerile lui Ieremia 3:27). Ceea ce învaţă în tinereţe le va da bucurie tot restul vieţii, când vor deveni bărbaţi şi femei ai lui Dumnezeu!

 

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s