Iată de ce îmi place W.W. Wiersbe – Ioan 17

În această rugăciune de Mare Preot, Domnul Isus s-a rugat pentru Sine (vv. 1–5), pentru ucenicii Săi (vv. 6–19) și pentru toată Biserica Sa (vv. 20–26).

Rugăciunea scoate în evidență care au fost prioritățile Domnului Isus: proslăvirea Tatălui (v. 1), unitatea Bisericii (vv. 21–23), sfințirea Bisericii (v. 17) și câștigarea lumii pierdute (vv. 18–19). Sunt ele și prioritățile vieții tale?

Ea arată și ce daruri a dat El urmașilor Săi: viața veșnică (vv. 2–3), Cuvântul (vv. 8, 14) și slava Lui (v. 22). Notați însă că ce credincioși sunt darul primit de El de la Tatăl (vv. 2, 6, 9, 11–12), după cum și El este darul dragostei Tatălui pentru cei credincioși (3:16). Totul este prin har!

Cuvântul ,,lume“ apare în această rugăciune de nouăsprezece ori, pentru că ea neînvață cum ,,să biruim lumea“ (16:33). Trebuie să urmărim mereu proslăvirea Tatălui (vv. 1–5), să experimentăm bucuria Lui (v. 13), să fim sfințiți prin Cuvânt (v. 17), să căutăm să-i câștigăm pe cei pierduți (vv. 18–19) și să contribuim la unitatea poporului lui Dumnezeu (vv. 20–23).

Un alt termen predominant în această rugăciune este cuvântul ,,slavă“. Christos a părăsit slava Lui ca să vină pe pământ (v. 5b), L-a proslăvit pe Dumnezeu pe pământ (v. 4) și a fost îmbrăcat în slavă la întoarcerea lui în cer (v. 5a). Christos este slăvit acum în Biserica Lui (v. 10) și îi face pe credincioși părtași slavei Lui (vv. 22, 24). Suntem de drept deja în posesia slavei, dar o așteptăm să se manifeste plenar abia în viitor (Rom. 8:18–21, 30).

Reformatorul scoțian John Knox a ales ca această rugăciune să-i fie citită în fiecare zi în ultima perioadă de suferință. Tu nu trebuie să aștepți însă ca să fi pe patul de moarte, ci poți beneficia de ea chiar acum, citind și meditând asupra conținutului ei. Este o extraordinară colecție de mari adevăruri!

Deși a fost unul din cei doisprezece, Iuda n-a fost în rândul celor salvați de Christos. El n-a crezut niciodată cu adevărat în Domnul Isus (6:66–71) și din această cauză n-a fost spălat de păcatele lui (13:11). Iuda n-a fost printre ,,cei aleși“ (13:18) și de aceeea n-a fost nici ,,păzit“ de Christos (17:12). Iuda este un exemplu înfricoșător care ne arată că cineva poate fi foarte aproape de împărăția lui Dumnezeu și totuși să nu intre în ea.

Wiersbe, Warren W. (1993-07-14). With The Word Bible Commentary: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook (Kindle Locations 13453-13462). Thomas Nelson. Kindle Edition.