Category Archives: rastignire

The Miracles of Calvary

Study By: J. Hampton Keathley, III

Scripture: Matt. 27:45-56

Introduction

Surrounding Christ’s death on the cross, was a chain of miraculous events that gave tremendous testimony to (1) the uniqueness of Jesus Christ, (2) His claims as the Son of God, and (3) as a result, to the fact of the redemption that comes through faith in Him. Any one of these miracles alone would be astounding, but linked together they form an unbreakable chain of evidence that authenticates and declares Jesus Christ as truly the Son of God and the redemptive Savior of the world.

Matthew 27:45-53 Now from the sixth hour darkness fell upon all the land until the ninth hour. 46 And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, “ Eli, Eli, lama sabachthani ?”that is, “ My God, My God, why hast Thou forsaken Me ?” 47 And some of those who were standing there, when they heard it, began saying, “This man is calling for Elijah.” 48 And immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine, and put it on a reed, and gave Him a drink. 49 But the rest of them said, “Let us see whether Elijah will come to save Him.” 50 And Jesus cried out again with a loud voice, and yielded up His spirit. 51 And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook; and the rocks were split, 52 and the tombs were opened; and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised; 53 and coming out of the tombs after His resurrection they entered the holy city and appeared to many.

Five miracles are recorded in this passage. They include:

  • The miraculous darkness that settled over the land.
  • The rending of the veil in the temple.
  • The shaking of the earth and the rocks splitting.
  • The opening of the tombs.
  • The raising of many saints who had died.

I. The Miraculous Darkness

The darkness from 12 noon until 3 p.m. is sometimes passed over Citește în continuare

Lumină și odihnă pentru cei ce stau la umbra crucii

Text: Ioan 3:15

Introducere: În tr-o predică scrisă de Marcu Nichifor și publicată în revista „Îndrumătorul creștin“ prin anul 1953, pe când sediul editurii se afla încă în Nicolae Titulescu 56A, raionul „Stalin“, am găsit câteva lucruri pe care vreau să vi le spun și vouă.

Mai întâi, am găsit că Michelangelo ar fi fost întrebat de ce n-a sculpat Golgota. El a răspuns: „Nu există nici o pensulă, nicio vopsea, nicio daltă sau ciocan, ca să înfâțișeze traedia de pe Golgota“
Apoi, martori la agonia lui în rugâciune din grădina Ghetsimani, ucenicii „încep să întrezărească tot mai clar cum umbra îngrozitoare a crucii se desprinde din negura nopții și, cu brațele ei înfiorătoare la rg deschise, se apropie urmârind îndeaproape pe Mântuitorul lumii. După numai câteva ore, ea va deveni cea mai grozavă realitate pentru omenirea întreagă.“

Umba aceasta a crucii existase dintotdeauna. Cărțile sfinte o menționează în felurite forme  și „tipuri profetice“ strecurate cu abilitate pe paginile cronicilor.
Mielul fusese jertfit „mai înainte de întemeierea lumii“ ( 1 Petru 1:20).

Planul fusese făcut, jertfa fusese adusă, salvarea fusese pregătită. Pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin suprindere:

„Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii“ (Mat. 25:34).

„Tată, vreau ca acolo unde sînt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe cari Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii“ (Ioan 17:24).

„În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui,
ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, …“ (Efeseni 1:4-6).

„Pe cînd noi, fiindcă am crezut, intrăm în ,,odihna„, despre care a vorbit El, cînd a zis: ,,Am jurat în mînia Mea, că nu vor întra în odihna Mea!„ Măcarcă lucrările Lui fuseseră isprăvite încă dela întemeierea lumii“ (Evrei 4:3).

„… fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori dela întemeierea lumii; pe cînd acum, la sfîrşitul veacurilor, S’a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa“ (Evrei 9:26).

„Fiara, pe care ai văzut -o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adînc, şi are să se ducă la perzare. Şi locuitorii pămîntului, ale căror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira cînd vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni“ (Apocalipsa 17:8).

I. Umbra crucii s-a văzut ăn Eden, în cea dintâi rostire a Evangheliei (Geneza 3:15).

II. Umbra crucii s-a văzut în jertfirea lui Isaac pe muntele Moria (Geneza 22).

III. Umbra crucii s-a văzut în mielul pascla ucis la ieșirea din Egipt (Exodul 12:3-14).

IV. Umbra crucii s-a văzut în ridicarea șarpelui de aramă în pustie (Numeri 21; Ioan 3:14).

Sunt multe alte locuri în care apare în Scripturii umbra crucii lui Christos. Ne oprim însă doar la acestea. Unde stai tu astăzi? Ai găsit pentru tine această umbră a crucii lui Christos? Stai tu la umbra crucii ca să scapi de arșița mâniei lui Dumnezeu? Nu există un loc mai minunat în cer și pe pământ! Nici un loc în care să putem primi pacea ți odihna:

„Am fost orb/Vedere-aici mi s-a dat!“

Ferice de cei care stau sub sângele Mielului lui Dumnezeu! Ei se vor putea bucura în veșnicie. Mielul de demult le va fi atunci Păstor (Ioan 1:36; Apocalipsa 5:12, 6Ș1,3, 5, 7, 9, 12ș; 7:17, 8:1, 14:1, 17:14, 21:22, 23).

E responsabilitatea ta!

Text: Matei 27:1-25

Introducere: Există două ocazii în care expresia apare în Matei 27. prima dată din gura conducătorilor lui Israel care-i spun lui Iuda: „E treaba ta!“ (Mat. 27:4), iar a doua din gura lui Pilat, care-i avertizează pe Iudei: „E treaba voastră“ (Mat. 27:24). Expresia subliniază responsabilitatea personală, dar o analiză mai atentă scoate la lumină și alte lucruri mai adânci.

I. Este zadarnic să încerci să găsești înțelegere la oameni.
Iuda este omul remușcărilor. El se întoarce la cei care i-au dat bani, încercând prea târziu să-și repare o greșeală. „Am vândut sânge nevinovat“, „Am păcătuit !“

Ce se aâtepta el de la marii preoți ai poporului? Ce ar fi fost normal să i se răspundă? Ce știu să facă preoții pentru unul care își reunoațte cu căință vina? Ce-ar fi făcut un preot „normal“ cu un astfel de om într-o situație „normală“ ?

Iuda nu se află însă într-o situație normală, iar preoții de atunci nu erau nici ei niște preoți „nornali“. Vina era prea mare iar preoții nu se gândeau atunci la o jertfă pentru vină. Și el și ei erau pe cale să săvârșească cea mai abjectă crimă din istoria omenirii. Un păcătos nu poate fi izbăvit de alți păcătoși. Răspunsul cade sec, desmisiv și batjocoritor: „E treaba ta!“ Așa vom păți și noi ori de câte ori vom căuta să găsim înțelegere la oameni. Vom rămâne singuri, refuzați, batjocoriți, împinți spre gesturi disperate.

II. Este zadarnic să încerci să avertizezi o gloată pornită pe rău.
O mulțime este un mnstru cu mai multe capete, dar fără minte!
„Noroadele“ de atunci sunt cea mai bună dovadă că această afirmație este adevărată.

În cazul lui Pilat, încercarea lui de a-i „lămuri“ pe iudei s-a soldat cu un eșec tragic. În gura lui Pilat: „Este treaba voastră“ sună mai puțin ca o avertizare și mai mult ca resemnare. Oricum, gloatele sunt gata să-l asigure , nebune, că nu el va fi vinovat de moartea „răstignitului“: „Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri“ De două mii de ani este! Și iudeii continuă să plătească.

III. Este zadarnic să încerci să scapi de responsabilitate.

Nici Iuda, nici mai marii poporului împreună preoții cei mai de seamă, nici gloata și nici Pilat  n-au scăpat de responsabilitate.
La fel este ți cu noi. Există un sens adânc în care „Treaba voastră“ înseamnă chiar asta: „E treaba noastră!“ Este treaba ta și a mea.
Treaba fiecăruia dintre noi, căci fiecare va sta într-o zi în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu și va trebui să dea socoteală de faptele sale.
Vânzătorul, complotiștii, conducătorii ți călăii de atunci vor da din nou  față cu victima lor de atunci. De data aceasta El le va fi Judecătorul! Ce vor face ei atunci?

Ce vei face atunci tu?

Simon din Cirene – co-purtatorul Crucii Domnului

(Vasile Bonda, TX)

Text: Marcu 15.21

1 Originea : din Cirene, nordul Africii, emigrant, probabil negru
2 Statutul : ,,trecator ” Evr 11.13
3 Ocupatia : agricultor
4 Privilegiul : ,,sa duca crucea Domnului Isus ”
5 Rasplata : familia devotata lui Isus Rom 16:13

Toti suntem chemati sa purtam crucea Luca 9:23 ,indiferent de origine,statut si ocupatie si Domnul Isus ne va rasplati pt asta aici si-n vesnicie .