Category Archives: Studii

Iosua – studiu pe caz

Israel a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua.

Iosua 24.31

Iosua, ca și Iosif, este o imagine a Domnului Isus. Numele său, care înseamnă Iah-Mântuitorul, este echivalentul ebraic al numelui Isus. Moise a fost cel care l-a scos pe Israel din Egipt, iar Iosua l-a adus în țara Canaan. Ce l-a calificat însă pentru acest rol măreț?

I. Dumnezeu Însuși ne spune că Iosua, ca și Caleb, “L-a urmat în totul pe Domnul” (Numeri 32.12). Acesta este secretul succesului în slujba lui Dumnezeu.

II. Iosua însă a dat dovadă și de o mare disponibilitate de a învăța. El nu a știut care era motivul zgomotului din tabără, atunci când israeliții făcuseră vițelul de aur, însă Moise, care fusese mai aproape de Dumnezeu pe vârful muntelui, a știut ce se petrecea (Exod 32.17,18).

III. Poate că această experiență l-a făcut să rămână în cortul întâlnirii, atunci când Moise a mutat acel cort afară din tabără (Exod 33.11) – el a dorit să fie în prezența lui Dumnezeu. O astfel de comuniune tainică l-a făcut capabil să conducă poporul lui Dumnezeu (Deuteronom 31.3,7,14,23). El era “plin de duhul înțelepciunii” atunci când Moise a murit (Deuteronom 34.9).

Moise și Iosua formează una dintre marile perechi din Scriptură, precum Ilie și Elisei, Pavel și Timotei. Dacă ar fi fost o chestiune doar de putere omenească, atunci cuvintele lui Dumnezeu către Iosua ar fi fost copleșitoare: “Moise, slujitorul Meu, a murit; acum ridică-te”. Dumnezeu însă a adăugat: “Cum am fost cu Moise, la fel voi fi cu tine” (Iosua 1.5).

IV. Acest lucru făcea toată diferența și, fiindcă Iosua nu s-a întors “nici la dreapta, nici la stânga”, ci a ascultat de legea lui Dumnezeu cu gândul, cuvântul și fapta, a avut izbândă (Iosua 1.7,8).

Mai târziu, la bătrânețe, Iosua a împărtășit secretul biruinței sale celor din popor, încurajându-i să se alipească de Domnul (Iosua 23.6,8). Viața lui personală și cea de familie au fost o confirmare a îndemnurilor sale: “Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24.15).

Noi suntem foarte mici în comparație cu Iosua, însă, dacă avem încredere în Dumnezeu și dorința de a face voia Lui, “Căpetenia oștirii Domnului” va fi și cu noi (Iosua 5.14).

S Attwood

Descalificarea Marelui Preot Eli

1 Sam. 1 –  4

Introducere: Sistemul religios iudaic era ancorat în Marele Preot. Foarte puțini oameni care au ocupat această funcție au fost la înălțimea ei. Nereușitele lor ne aduce aminte că ne pasc nereușitele noastre. Și nouă ni se spune: ,,Numai purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea primită!“ și noi suntem o seminție aleasă, un neam de preoți!

Eli- când ,,bunicel“ nu este suficient în slujirea lui Dumnezeu

Purtarea lui Eli este caracterizată de: incompetență, indiferență și indolență.

Episodul 1: 1 Sam 1 – Vedem cum incompetența lui Eli îl fac să falimenteze ca preot. N-o înțelege pe Ana și, în loc să o admire, o condamnă. Eli nu cunoștea rugîciunea agonizantă.

Episodul 2: 1 Sam. 2 – Vedem cum indiferența lui Eli în fac să falimenteze ca părinte. Nu se putea ca Eli să nu audă despre abuzurile fiilor lui. Mustrarea pe care le-o face este tardivă și superficială.

Episode 3: 1 Sam. 3 – 4  – Vedem cum indolența lui Eli îl fac să falimenteze ca persoană. Figurativ, Eli era în trup ceea ce era și în suflet: o bucată uriașă de slănină, cu ochii tulburi, fără vedere, căzută într-un scaun. (3:2; 4:15, 18). Mustrat de un om al lui Dumnezeu în 2:27, el lasă să treacă vremea indolent și piere într-o cădere din care nu se mai poate scula.

Eu nu svreau să-l distrug pe Eli. Nu-l trimit în fundul iadului! Spun doar că, asemenea lui, și noi putem fi ,,bunicei“, dar insuficient de buni. Dumnezeul nostru merită să fim excelenți în slujirea Lui, cum bine spunea Richard Wurmbrand.

Parțial și la suprafață, Eli a  făcut și lucruri bune: a binecuvântat-o pe Ana, când și-a dat seama ce fel de problemă avea, și-a mustrat fii pentru faptele lor și a preșuit lucrurile sfinte, plângând pierderea chivotului mai mult decât moartea celor doi fii ai săi.

A fost bun, dar insuficient de bun și Dumnezeu a dat de pământ cu el.

 

Banii, bată-i vina!

Luca 19

Introducere: Deși nu pare la prima vedere, capitolul acesta vorbește despre bani și despre o bună investire a lor. Singura ,,zicere“ a Domnului Isus care există în Faptele Apostolilor, dar nu este consemnată în Evanghelii, este aceasta; ,,Este mai ferice să dai, decât să primești!“ (Fapte 20:35). Ea conține o realitate spirituală, legată intrinsec de natura lui Dumnezeu, atoatedătătorul, dragostea care se jertfește perpetuu pentru creația Sa.

I. O corectare în casa lui Zacheu (19:1-10)
Luca ne arată acest principiu implementat de Christos prin influența Lui asupra lui Zacheu (care era și el un fiu al adevăratei credințe).

II.O corectare printr-o pildă (19:11-28)
Luca adaugă apoi o pildă în contextul oferirii de sine care urma să se întâmple la Ierusalim li face din principiu o responsabilitate a fiecăruia.

III. O ilustrare la intrarea în Ierusalim (19:29-40)
Luca îl ilustrează apoi prin ,,dărnicia spontană“ a martorilor intrării Domnului Isus în Ierusalim. Cei de acolo i-au dat: laudă, închinare, ramuri de finic, haine, o măgăriță și un măgăruș.

IV. O corectare în Templu (19:45-48)
Egoismul și avariția nu sunt demne să stea alături de rugăciune și închinare! Ele sunt nedemne de a sta în Templul lui Dumnezeu.

Spune-mi cum te rogi ca să-ți spun cine ești

(W. W. Wiersbe)

Text: Luca 18

Psihologii și psihiatrii recomandă lumii moderne să practice meditația transcendentală sau Yoga, să găsească un timp de liniște în care să-și odihnească sufletul. Ei caută umbre, noi avem rugăciunea! Dacă știm să o folosim, ne va fi bine în suflet și în trup. Dar există diferite feluri de rugăciuni:

I. Rugăciunea încrezătoare (Luca 18:1-8)

II. Rugăciunea arogantă (Luca 18:9-17)

III. Rugăciunea ignorantă (Luca 18:18-34)

IV. Rugăciunea persistentă (Luca 18:35-43)

,,Și aruncați asupra Lui toate poverile voastre!“

The mainstreaming of mindfulness meditation

Stressed-out Americans, from war veterans to Google workers, are embracing mindfulness meditation. Does it really work?
Mindfulness: Not just for yogis anymore.
Mindfulness: Not just for yogis anymore. (Tim P. Whitby/Getty Images for lululemon athletica)

Why is mindfulness so popular?
It appeals to people seeking an antidote to life in work-obsessed, tech-saturated, frantically busy Western culture. There is growing scientific evidence that mindfulness meditation has genuine health benefits — and can even alter the structure of the brain, so the technique is drawing some unlikely devotees. Pentagon leaders are experimenting with mindfulness to make soldiers more resilient, while General Mills has installed a meditation room in every building of its Minneapolis campus. Even tech-obsessed Silicon Valley entrepreneurs are using it as a way to unplug from their hyperconnected lives. „Meditation always had bad branding for this culture,” says Evan Williams, co-founder of Twitter. „But to me, it’s a way to think more clearly and to not feel so swept up.”

What is mindfulness, exactly?
It’s a meditation practice central to the Buddha’s teachings, which has now been adapted by Western teachers into a secular self-help technique. One of the pioneers in the field is Jon Kabat-Zinn, an MIT-educated molecular biologist who began teaching mindfulness in the 1970s to people suffering from chronic pain and disease. The core of mindfulness is quieting the mind’s constant chattering — thoughts, anxieties, and regrets. Practitioners are taught to keep their attention focused on whatever they’re doing at the present moment, whether it’s eating, exercising, or even working. The most basic mindfulness practice is sitting meditation: You sit in a comfortable position, close your eyes, and focus your awareness on your breath and other bodily sensations. When thoughts come, you gently let them go without judgment and return to the focus on the breath. Over time, this practice helps people connect with a deeper, calmer part of themselves, and retrain their brains not to get stuck in pointless, neurotic ruminations about the past and future that leave them constantly stressed, anxious, or depressed.

Does it work?
Scientific research has shown that mindfulness appears to make people both happier and healthier. Regular meditation can lower a person’s blood pressure and their levels of cortisol, a stress hormone produced by the adrenal gland and closely associated with anxiety. Meditation can also increase the body’s immune response, improve a person’s emotional stability and sleep quality, and even enhance creativity. When combining mindfulness with traditional forms of cognitive behavioral therapy, patients in one study saw a 10 to 20 percent improvement in the mild symptoms of their depression — the same progress produced by antidepressants. Other studies have found that up to 80 percent of trauma survivors and veterans with PTSD see a significant reduction in troubling symptoms. Walter Reed National Military Medical Center is also teaching mindfulness as a form of treatment for patients with substance abuse problems.

Why does it work?
MRI scans have shown that mindfulness can alter meditators’ brain waves — and even cause lasting changes to the physical structure of their brains (see below). Meditation reduces electrical activity and blood flow in the amygdala, a brain structure involved in strong, primal emotions such as fear and anxiety, while boosting activity regions responsible for planning, decision-making, and empathy. These findings have helped attract the more skeptical-minded. „There is a swath of our culture who is not going to listen to someone in monk’s robes,” says Richard J. Davidson, founder of the Center for Investigating Healthy Minds and a professor at the University of Wisconsin-Madison, „but they are paying attention to scientific evidence.”

Who are these converted skeptics?
Ironically enough, Silicon Valley’s tech geeks are leading the way. „It seems counterintuitive, since technology is perhaps the biggest driver of mindlessness and distraction,” says Ann Mack, a director at marketing communications brand JWT Worldwide. Google now has an in-house mindfulness program called „Search Inside Yourself,” and the company has even installed a labyrinth at its Mountain View complex so employees can practice walking meditation. Tech leaders flock annually to the Wisdom 2.0 conference, and there are now countless smartphone apps devoted to the subject. But these developments have led to a growing concern that mindfulness is being co-opted and corrupted.

Why is that?

Long-term adherents of mindfulness worry that what is fundamentally a spiritual practice is being appropriated by new age entrepreneurs seeking to profit off it. Others are concerned that Fortune 500 executives are pushing meditation so that overworked employees can be even more productive without melting down. But Westerners clearly need some sort of strategy to cope with a world now filled with the inescapable distractions of technology. The average American now consumes 63 gigabytes of content, or more than 150,000 words, over 13.6 hours of media use every single day — and all indications are that those numbers will keep climbing. For Janice Marturano, founder of the Institute for Mindful Leadership, mindfulness is not just a way of coping with the deluge of input; it’s a way of confronting the modern world head-on. „There is no life-work balance,” says Marturano. „We have one life. What’s most important is that you be awake for it.”

Rewiring the brain
Until recently, neurologists believed that a person’s brain stopped physically developing when they were 25 to 35 years old. From that point onward, the hardware was set. But a growing body of research points to the possibility of lifelong „neuroplasticity” — the ability of the brain to adapt to new input — and a 2011 Massachusetts General Hospital study found that those who meditate regularly for as little as eight weeks changed the very structure of their brains. MRI scans showed that by meditating daily for an average of 27 minutes, participants increased the density of the gray matter (which holds most of our brain cells) in an area that is essential for focus, memory, and compassion. Previous research had already shown that monks who had spent more than 10,000 hours in meditation had extraordinary growth and activity in this part of the brain. But it’s now clear that even relative beginners at mindfulness can quickly rewire their brains in a positive way.

Membrul timid al Trinităţii

De Michael S. Horton


Mulţi dintre noi, atunci când ne adunăm pentru închinare, afirmăm că noi „credem în Duhul Sfânt, Domnul şi Dătătorul Vieţii, care purcede de la Tatăl şi de la Fiul, care împreună cu Tatăl şi Fiul primeşte închinarea şi slava.” Această declaraţie străveche, susţinută pentru prima dată în anul 325 î.Hr., s-a ivit ca răspuns la ereziile ce aveau tendinţa să nege dumnezeirea Duhului Sfânt şi a personalităţii Sale distincte în cadrul Divinităţii.

La celălalt capăt al spectrului au stat întotdeauna cei care, asemenea montaniştilor, au îndreptat reflectorul spre Duhul Sfânt în loc să recunoască faptul că „membrul timid al Trinităţii” este trimis să îndrepte atenţia către Persoana şi lucrarea lui Hristos. Cineva s-ar putea gândi la simbolurile din multe biserici carismatice.

Aici, în California de Sud, un vizitator al unei mega-biserici va putea descoperi conturul enorm al unui porumbel în faţa auditoriului, dar nu există în tot sanctuarul nici o cruce. Ca o ironie, simbolul reprezentativ al Trinity Broadcasting Network, cea mai mare reţea de posturi creştine independente din lume, e un porumbel ce pare „răstignit” pe o cruce. O erezie străveche purta numele de „patri-patimism”, pentru că aderenţii săi credeau că Dumnezeu Tatăl era Cel ce a îndurat suferinţa crucii. Dar s-ar putea ca acesta să fie primul secol în care „pneuma-patimismului” (răstignirii Duhului Sfânt) i se conferă un simbol atât de proeminent.

Tendinţa, în mijlocul acestui fanatism cu privire la Duhul Sfânt, este să devenim Citește în continuare

Dovezi ale naşterii din nou

Ioan 3:3 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. 

de John Piper desiringGod.org

1. Cei care sunt născuţi din Dumnezeu păzesc poruncile Lui.
1 Ioan 1:3-4: „Şi prin aceasta ştim că îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: «Îl cunosc», şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el.”
1 Ioan 3:14: „Cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în El, iar El în acesta.”

2. Cei care sunt născuţi din Dumnezeu trăiesc cum a trăit Hristos.
1 Ioan 2:5-6: „Prin aceasta ştim că suntem în El. Cel ce zice că rămâne în El este dator să umble şi el aşa cum a umblat Isus.”

3. Cei care sunt născuţi din Dumnezeu nu îi urăsc pe alţii, ci îi iubesc.
1 Ioan 2:9: „Cel ce zice că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele lui, este încă în întuneric.”
1 Ioan 5:14: „Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim pe fraţi; cine nu iubeşte rămâne în moarte.”
1 Ioan 4:7-8: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste”
1 Ioan 4:20: „Dacă cineva spune: «îl iubesc pe Dumnezeu», dar îşi urăşte fratele, este un mincinos!”

4. Cei care sunt născuţi din Dumnezeu nu iubesc lumea.
1 Ioan 1:15: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el!”

5. Cei care sunt născuţi din Dumnezeu îl mărturisesc pe Fiul şi îl primesc (Îl au).
1 Ioan 2:23: „Oricine-L neagă pe Fiul nu-L are nici pe Tatăl. Cel care-L mărturiseşte pe Fiul Îl are şi pe Tatăl!”
1 Ioan 4:15: „Dacă cineva mărturiseşte că Isus este Fiul Iui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în el, iar el în Dumnezeu.”
1 Ioan 5:11: „Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa!”

6. Cei care sunt născuţi din Dumnezeu practică neprihănirea.
1 Ioan 2:29: „Dacă ştiţi că El este drept, atunci ştiţi că oricine face ceea ce este Citește în continuare

Absalom – un nume fara acoperire

2 Samuel  3.3 

             Absalom era al treillea fiu al lui David  si era singurul din fiii lui care avea ‘’sange albastru “  fiind nepot de imparat . David la nastere i-a pus numele  ‘’tatal pacii” . Dar viata lui a demonstrat contrariul . A purtat un nume fara acoperire in practica , in viata sa . Ne-a lasat in urma lui doar un stalp de aducere aminte si un contraexemplu. De fapt el a fost :

1.   Un om al razbunarii   2 Sam.13.22,28  Prov.20.22, Rom.12. 17-21

2.      Un om rautacios  2 Sam. 14. 29-30

3.      Un om cu doua fete  2 Sam.14.33 si 15.1-6

4.      Un  om fara scrupule ( fara constiinta )  2 Sam. 16. 21- 22

5.      Un om fara respect de tata  2 Sam.17.1-14   Efes. 6.2-3 

6.      Un om cu un sfarsit  tragic  2 Sam .18.9-14  Prov.14.32a  si 24.15-16,20

     Noi  suntem copii lui Dumnezeu  1 Ioan 3.1-2. si oricine are aceasta bucurie si har este chemat sa traiasca  altfel . Matei 5.13-16. Fie ca numele nostru sa aibe acoperire in practica de zi cu zi si ne va astepta un sfarsit binecuvantat cu Domnul Isus . Matei 25.34-36.                                                  Amin !