Tag Archives: Evrei

Ce poți învăța de la Enoh?

«Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ,ca să nu va­dă moartea.» (Evrei 11:5)

Numele Enoh înseamnă «sfinţire». Enoh a fost un om sfinţit de Domnul într-o perioadă în care cei din jur nu vo­iau să mai ştie de Dumnezeu. Cine poate afirma despre si­ne că este sfinţit de El? Acela care trăieşte tot timpul sub influenţa voii Celui Preaînalt. Domnul Isus a fost un om sfinţit de Tatăl: «Cel ce M-a trimis este cu Mine. Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut» (Ioan 8,29).

In viaţa lui Enoh vedem consecinţele pe care Dumnezeu le-a produs prin sfinţire în: 

1 – umblarea cu Dumnezeu (Gen. 5,24), 

2 – credinţa sa în Dumnezeu (Evrei 1 l,5) şi 

3 — mărturia pentru Dumnezeu (Iuda 4).

Credinţa lui Enoh în Dumnezeu l-a condus la răpire. De aici deducem că el, ca şi Moise de altfel, s-a păstrat în credinţă: «… ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut» (Evrei 11,27) şi a crezut mai degrabă în Dumnezeul invi­zibil decât în lucrurile vizibile. Prin această credinţă a fost răpit. Numai printr-o credinţă asemenea lui Enoh vom experimenta şi noi răpirea. Cum L-a mărturisit Enoh pe Domnul? In puţine cuvinte: «Iată că a venit Domnul cu ze­cile de mii de sfinţi ai Săi» (Iuda 14). Cine crede în Dum­nezeu şi umblă cu El, Îi cunoaşte intenţiile şi trebuie să ves­tească revenirea Lui.

Publicitate

O bună mărturie

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. – Evrei 11:1-2

Exemplele din acest capitol nu sunt unice. Iată câteva la care s-a gândit și W. Wiersbe:

 1. Iov – Iov 19:25-27
 2. Rut – Rut 1:16-17
 3. Ieremia – Plângeri 3:22-24
 4. Cei trei tinei – Daniel 3:16-18
 5. Habacuc – Hab. 3:17-19
 6. Sutașul – Mat. 8:5-13
 7. Cananeanca – Mat. 15:21-28
 8. Petru – Mat. 16:13-20
 9. Pavel – Fapte 20:24

Când ești în diserare,
când totu-n jur se năruie
când nu mai ai pe nimeni
aleargă la Isus

Unde a fost lupta mai grea?

Vreau să vă pun înainte o meditație. Hai să punem una lângă alta două imagini: Domnul Isus în Ghețimanii și Domnul Isus pe cruce. Unde a fost lupta mai grea?

Ce-ar fi fost dacă cuvintele ar fi fost inversate și vorbele spuse în Ghețimanii ar fi fost spuse pe Cruce ?

Este evident că Fiul lui Dumnezeu s-a clătinat în Ghețimanii, dar a fost stabil ca o stâncă la Golgota. În Ghețimanii abiruit. Pe Cruce s-a dus doar ca să-și ducă până la capăt lucrarea.

,,El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit“   (Evrei 5:7-8).

Mat 26.39-44Marc 14.36-39Ioan 17.1Ps 22.1Mat 27.46-50Marc 15.34-37Mat 26.53; Marc 14.36Mat 26.37Marc 14.33Luc 22.43Ioan 12.27;

,,Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut“

Au existat vreodată cuvinte mai mari ca acestea? Au fost vreodată scrise cuvinte mai paradoxale ca acestea? Există ceva mai neașteptat ca această declarație, aparent lipsită de sens, a lui Dumnezeu?

Hai că prima jumătate a expresiei ,,Tu ești Fiul Meu“ este o declarație pe care o putem parcă pricepe. Deși … cum să aibe Tatăl un Fiu fără a avea nevastă?

Mintea noastră se îndoaie însă și priceperea se blocheaz când este să pătrundem Citește în continuare

Credincioșia lui Dumnezeu mă mângâie

(preluată de aici http://ambasadorul.wordpress.com)

Cred că există în fiecare o anumită doză de necredincioșie. Există oare vreo persoană care să fie credincioasă mereu? În fiecare zi și în fiecare moment? Nu cred! Să nu ne grăbim! Știu o Persoană care nu-și pierde credincioșia niciodată!

 1. Dumnezeu este credincios în iertarea oferită. În 1 Ioan 1:9 Biblia spune: “Dacă ne mărturisim păcatele , El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” Dumnezeu este credincios iar dragostea Lui este necondiționată.
 2. Dumnezeu este credincios în protecția Lui. Omnipotența Lui nu poate fi contestată. Domnul ne va păzi de orice rău spune cântarea pe care o cântăm în bisericile noastre. Biblia spune în 2 Tes. 3:3 “Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău“.
 3. Dumnezeu este credincios în promisiunea Lui. Evrei 10:23 “Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința“. Cuvântul lui Dumnezeu nu se clatină și nici nu se schimbă. Dumnezeu nu intră în disperare sau panică. El este Suveranul care se ține de cuvânt.

În ce fel te încurajează adevărul că Dumnezeu este credincios?

UMBLÂND CU DUMNEZEU

David Wilkerson Today

„Enoh a umblat cu Dumnezeu” (Geneza 5:24). Semnificaţia originală în
ebraică pentru a umblat implică aici faptul că Enoh a mers în sus şi în
jos, în şi afară, la şi din, mână în mână cu Dumnezeu, conversând în
mod continuu cu El şi apropiindu-se mai mult de El. Enoh a trăit 365 de ani
sau un „an” din ani. În el noi vedem un tip nou de credincios. Timp de 365 de
zile din fiecare an al său ca şi adult el a umblat mână de mână cu
Domnul. Domnul era însăşi viaţa lui, într-atât de mult, încât la
sfârşitul vieţii sale el nu a văzut moartea (vezi Evrei 11:5).

La fel ca şi Enoh, care a fost strămutat din viaţă, cei care umblă
îndeaproape cu Dumnezeu sunt strămutaţi de sub influenţa lui satan –
luaţi din împărăţia sa a întunericului şi puşi în împărăţia
luminii lui Cristos: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a
strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13).

Enoh a învăţat să umble într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu în
mijlocul unei societăţi decăzute. El era un om obişnuit cu aceleaşi
probleme şi poveri pe care le purtăm şi noi, nu un pustnic ascuns într-o Citește în continuare

A trebuit sa se asemene

Text: Evrei 2:14-18

„Prin urmare, a trebuit sa se asemene fratilor Sai in toate lucrurile, ca sa poata fi, in ce priveste legaturile cu Dumnezeu, un mare preot milos si vrednic de incredere, ca sa faca ispasire pentru pacatele norodului” (Evrei 2:14- 17-18).

In aceste text, Pavel merge mai departe si afirma motivul pentru care Hristos s-a intrupat si cum s-a intrupat. Cu toate ca Isus, ca si Dumnezeu, a preexistat din toata vesnicia, totusi la implinirea vremii, El a imbracat natura umana in unire cu natura Lui divina si a devenit intr-adevar, om cu adevarat. El nu s-a intrupat ca inger, ci ca samanta lui Avraam. Ingerii au cazut si El a trebuit sa-i trimita in adanc, fara nici o nadejde de reabilitare si fara nici un ajutor. Hristos nu a fost niciodata desemnat sa fie Salvatorul ingerilor cazuti si de aceea nu si-a insusit natura lor. In natura ingerilor nu ar fi putut fi o jertfa de ispasire pentru pacatul omului.

Acum, Hristos a luat hotararea de a face ceva cu samanta lui Avraam ca sa-i ridice din starea lor cazuta. El a luat asupra Lui natura umana, pentru ca aceeas natura care a pacatuit sa poata si sa sufere. Numai murind intr-o fire asemanatoare, a putut ca sa restaureze natura umana intr-o stare de nadejde. Acum este nadejde si ajutor, chiar si pentru cel mai mare pacatos, in Hristos si prin El. In El este platit din abundenta pentru toti si pentru nevoile tuturor, pentru ca a fost platit intr-o fire ca a noastra. Ratiunea si scopul intruparii Domnului Isus sunt afirmate dupa cum urmeaza:

1. Asa cum copiii sunt partasi carnii si sangelui, tot asa si Isus Insus a fost deopotriva partas la carnea si firea umana. Aceasta a fost asa pentru ca, numai o natura umana, nici mai inferioara si nici mai superioara decat a omului care a pacatuit, a putut suferi pentru pacatul omului in asa fel, incat sa satisfaca justitia lui Dumnezeu, si sa ridice pe om intr-o stare de nadejde si sa faca pe credinciosi copii ai lui Dumnezeu si frati cu Hristos.

2. Ca si Dumnezeu nu a putut muri, de aceea, El a devenit om. Aici s-a aratat minunata dragoste a lui Dumnezeu, caci atunci cand a stiut ce trebuie sa sufere in firea noastra, si cum trebuie sa moara in ea, totusi El a fost gata sa accepte sa vina in felul acesta. Un trup a fost pregatit pentru Isus si El a spus: „Iata-Ma! Vin sa fac voia Ta, Dumnezeule!”

3. Ca prin moarte sa distruga pe acel care are putere asupra mortii, adica pe diavolul (v.14). Diavolul a fost primul pacatos si primul seducator in pacat. Pacatul a Citește în continuare

Preotia crestina

Leviticul 8, Evrei 15:1-10

Introducere: Preotia universala a credinciosilor trebuie inteleasa pe fundalul preotiei levitice. ! Petru ne spune ca suntem un neam preotesc. Avem nevoie de epistola catre Evrei ca sa intelegem care este relatia noastra cu preotia OT.

Care este caracteristica preotiei? Care este rostul preotiei? Care ii sunt rezultatele?

Elementele preotiei sunt:

I. Chemare

Evrei 5:4 „Nimeni nu-si ia cinstea aceasta singur …”

II. Consacrare

III. Calauzire

Eli – un preot caruia Dumnezeu nu-i mai vorbeste

Samuel- un copil neprihanit caruia ii vorbeste Dumnezeu

IV. Conformare

Closing Numai in masura in care ascultam de Dumnezeu avem rezultate dumnezeiesti in slujirea noastra (Lev. 9:22-24).

Tatilor, ajutati-i pe copiii vostri

Traind biruinte spirituale in  familia  ta

Tatilor, ajutati-i pe copiii vostri
sa ramana in picioare

STEVE FARRAR

Recent i-am pus unui student de la colegiu in vacanta de vara urmatoarea intrebare: „Care este cea mai mare surpriza pe care ai gasit-o in colegiu?“ Era o intrebare deschisa, asa ca nu eram sigur la ce sa ma astept. Stiti ce a spus? „Nici unuia din baietii din dormitoare nu-i place de parintii lui! Nici unul din ei nu are o relatie cu parintii lui. Si aceasta este peste tot!“ Ce tragedie! Dar, tatilor, exista o speranta. Daca ai copii mici, poti sa schimbi lucrurile chiar acum. Si daca ai copii mari, tot nu e prea tarziu sa incepi sa aplici aceste principii acum.

Cand te uiti la copiii tai, ce vezi? Ii vezi asa cum sunt acum, sau asa cum vor fi? Cred ca multi oameni se uita la copiii lor in varsta de patru ani si vad doar niste copii in varsta de patru ani. Si noi trebuie sa-i evaluam si sa-i apreciem ca si copii in varsta de patru ani. Dar pe de alta parte, noi trebuie de asemenea sa vedem clar ca acesti copii de patru ani nu vor fi intotdeauna de patru ani. In zece ani ei vor fi de paisprezece ani, urmand ca in cativa ani sa obtina permisul de conducere.
Ei vor fi de asemenea sub uriasa presiune a anturajului, facand unele din cele mai critice alegeri din viata lor. O decizie pe care o vor lua in fiecare zi este daca sa fie conducatori sau urmasi.
Sunt convins ca noi trebuie sa-i „Gutenberg“ pe copiii nostri. Asa cum Johannes Gutenberg a luat un teasc si un poanson si le-a transformat intr-o presa de tipar, tot asa noi, tatii, trebuie sa-i luam pe copiii nostri si sa le modelam caracterul astfel incat sa-i transformam in conducatori morali si spirituali. Vorbesc despre transformarea copiilor nostri in oameni de caracter care pot sa faca acele alegeri grele pe care putini conducatori din lumea noastra contemporana par sa fie in stare sa le faca.
Timpul pentru a incepe sa facem aceasta este acum. Cand un copil ajunge la adolescenta se intampla ceva. Cand copiii sunt mici, ei tind sa creada ca tatal lor a agatat luna pe cer. Cand copiii ajung la adolescenta, uneori ei incep sa creada ca tatal lor trebuie sa se duca in luna. Ca sa facem un pas mai departe, cand un baiat sau o fata ajunge la adolescenta, se va intampla unul din doua lucruri. Un adolescent fie va merge la tovarasii lui si-si va critica parintii, fie va merge la parintii lui si-si va critica tovarasii. Bineinteles ca noi vrem ca ai nostri copii sa vina la noi.
Altfel spus, un copil va fi fie un conducator, fie un urmas. Adolescentii hotarasc aceasta in fiecare zi a vietii lor. Exista o presiune care ii impinge sa se drogheze, sa faca sex si tot ceea ce fac ceilalti. Deci cum combatem noi aceasta? Transformandu-i pe copiii nostri in conducatori. Si vom vedea imediat cum.
CONDUCEREA: CE ESTE EA?
Ce este conducerea? Un prieten de-al meu a scris teza sa de doctorat despre conducere si a gasit 165 de definitii publicate. Unele din aceste definitii sunt destul de complexe si de uluitoare. Dr. Howard Hendricks, un distins profesor de la Seminarul Teologic din Dallas, a venit cu cea mai buna definitie a unui conducator pe care am  auzit-o vreodata. Dupa parerea lui Dr. Hendricks, „Un conducator este cineva care conduce“. Nu lasa ca simplitatea acestei definitii sa te pacaleasca. Ea este plina de semnificatie.
Recent un om mi-a dat cartea lui de vizita. Pe ea era scrisa pozitia lui de Director general si Presedinte. Am aflat mai tarziu ca omul acela este doar un pretext subred de conducator. Totusi cartea lui de vizita era impresionanta. Omul acela avea o pozitie de conducere, dar o carte de vizita sau un titlu ilustru nu-l face pe cineva conducator.
Este important de asemenea sa facem deosebirea intre a conduce si „a administra“. Administrarea este de obicei legata de un anumit tip de structura organizatorica. Un adevarat conducator poate sa nu aiba nici un fel de structura organizatorica. El pur si simplu conduce.
In 1947, Dr. Chandrasekhar, profesor la Universitatea din Chicago, a fost planificat sa predea un curs despre astrofizica avansata. Profesorul locuia in Wisconsin; planul lui Citește în continuare

Trei concluzii dupa Craciun

Omul intelept, priveste si intelege. Ce am inteles noi din aceste sarbatori?

I. Vestile bune se raspandesc greu.
De la Betleem la Ierusalim, pentru cei care ati fost la fata locului, sunt aproximativ 6-7 \ilometrii. in doi ani de zile, cand Magii au venit la Ierusalim, vestea nasterii pruncului minunat in iesle inca nu ajunsese acolo!!!

Vestle rele calatoresc cu viteza vantului. Cea m,ai rapida dintre toate este „barfa”!
Pana se incheie la pantori vestea buna, vestea rea a si facut inconjorul pamantului.
Aplicatie: nu te bizui pe ceea ce au zis altii! Treci la treaba si raspandeste vestea buna a Evangheliei! S-ar putea ca in „crestina” ta tara, vecinul tau sa nici nu stie despre Isus Christos sau despre Biblie!

II. Oamenii buni pot rasari de oriunde!
Te asteptai ca in Israel sa fie cativa oameni buni care sa astepte imparatia si sa fie dupa inima lui Dumnezeu, dar … magii ?
Nu uita ca Faptele 13 vorbeste despre unu presbiter crescut si educat impreuna cu carmuitorul Irod! Pavel trimite salutari de la „sfintii din casa Cezarului!”
Aplicare: Nu bloca usa nimanui! Nu sti de unde sare iepurele! Da oricui o sansa sa ajunga un om dupa inima lui Dumnezue.

III. Darurile cele mai bune sunt primite cel mai greu.
Preferam darurile mult mai putin valoroase!
Ce alege un copil intre un dictionar si un joc Nitendo?
Ce alege un tanar intre o calatorie in jurul lumii sau o scolarizare la o mare universitate?
Ce alegem noi in fiecare zi?

Ce ar folosi unui om sa castige toata lumea daca si-ar pierde sufletul ? Ca sa intelegem greseala pe care o fac milioane de oameni, Pavel ne spune ca alegem rau! Dumnezeu este gata sa ne dea, impreuna cu Christos, toate lucrurile, nu numai de acum, ci si cele viitoare!

Pavel le spune celor din Corint: „Am sa va arat o cale nespus mai buna!” (1 Cor. 13).