Category Archives: pe teme

Cuvântul lui Dumnezeu

Corneliu Chiriluță

Nu pot și nici nu vreau să-mi imaginez cum ar arăta viața mea fără Biblie, fără a avea Cuvântul lui Dumnezeu tradus în limba mea, să-l pot avea la îndemnă oricând, la discreție. Să-l pot deschide oricând vreau, să-l studiez oricât de amănunțit mi-aș propune, să meditez fără grabă, în liniștea și tihna sufletului. Nu-mi ajung cuvintele să pot descrie bucuria pe care o am la gândul a cât de favorizat sunt să mă fi născut într-o vreme și într-o țară/cultură în care ne putem plânge de atâtea lucruri numai de faptul că n-am avea acces la Scripturi nu. Avem acces la Cuvântul lui Dumnezeu și lucrul ăsta nu ar trebui privit niciodată ca mai puțin de o comoară și favoare pentru noi că avem acces la ea.
Din Cuvântul Scris aflăm despre Cuvântul Întrupat care prin lucrarea Duhul Sfânt din noi ajunge să fie Cuvântul Trăit printre oameni și abia apoi vom avea și autoritatea privitor la Cuvântul Predicat altora ca și ei să ajungă la cunoașterea Cuvântului Adevărului. Texte pe care ni le putem aminti în această perioadă de la care am putea porni în a lăuda și mulțumi Domnului pentru Cuvântul Lui ar putea fi:
Ioan 1.1 – Cuvântul veșnic și creator a tot ce există

Ioan 1.14 – Cuvântul întrupat

Evrei 4.12 – Cuvântul viu și lucrător

1 Petru 1.23 – Cuvântul din care am fost născuți (Iacov v.18)

Ioan 15.3 – Cuvântul care curățește (1 Timotei 4.5)

Romani 10.17 – Cuvântul în urma cărui auzire vine credința

2 Timotei 2.15 – Cuvântul predicat corect de slujitorul care „împarte drept Cuvântul Adevărulu”

Iacov 1.22 – Cuvântul trăit, împlinit

Evrei 1.3 – Cuvântul prin care ține Dumnezeu toate lucrurile

Publicitate

Banii, bată-i vina!

Luca 19

Introducere: Deși nu pare la prima vedere, capitolul acesta vorbește despre bani și despre o bună investire a lor. Singura ,,zicere“ a Domnului Isus care există în Faptele Apostolilor, dar nu este consemnată în Evanghelii, este aceasta; ,,Este mai ferice să dai, decât să primești!“ (Fapte 20:35). Ea conține o realitate spirituală, legată intrinsec de natura lui Dumnezeu, atoatedătătorul, dragostea care se jertfește perpetuu pentru creația Sa.

I. O corectare în casa lui Zacheu (19:1-10)
Luca ne arată acest principiu implementat de Christos prin influența Lui asupra lui Zacheu (care era și el un fiu al adevăratei credințe).

II.O corectare printr-o pildă (19:11-28)
Luca adaugă apoi o pildă în contextul oferirii de sine care urma să se întâmple la Ierusalim li face din principiu o responsabilitate a fiecăruia.

III. O ilustrare la intrarea în Ierusalim (19:29-40)
Luca îl ilustrează apoi prin ,,dărnicia spontană“ a martorilor intrării Domnului Isus în Ierusalim. Cei de acolo i-au dat: laudă, închinare, ramuri de finic, haine, o măgăriță și un măgăruș.

IV. O corectare în Templu (19:45-48)
Egoismul și avariția nu sunt demne să stea alături de rugăciune și închinare! Ele sunt nedemne de a sta în Templul lui Dumnezeu.

Membrul timid al Trinităţii

De Michael S. Horton


Mulţi dintre noi, atunci când ne adunăm pentru închinare, afirmăm că noi „credem în Duhul Sfânt, Domnul şi Dătătorul Vieţii, care purcede de la Tatăl şi de la Fiul, care împreună cu Tatăl şi Fiul primeşte închinarea şi slava.” Această declaraţie străveche, susţinută pentru prima dată în anul 325 î.Hr., s-a ivit ca răspuns la ereziile ce aveau tendinţa să nege dumnezeirea Duhului Sfânt şi a personalităţii Sale distincte în cadrul Divinităţii.

La celălalt capăt al spectrului au stat întotdeauna cei care, asemenea montaniştilor, au îndreptat reflectorul spre Duhul Sfânt în loc să recunoască faptul că „membrul timid al Trinităţii” este trimis să îndrepte atenţia către Persoana şi lucrarea lui Hristos. Cineva s-ar putea gândi la simbolurile din multe biserici carismatice.

Aici, în California de Sud, un vizitator al unei mega-biserici va putea descoperi conturul enorm al unui porumbel în faţa auditoriului, dar nu există în tot sanctuarul nici o cruce. Ca o ironie, simbolul reprezentativ al Trinity Broadcasting Network, cea mai mare reţea de posturi creştine independente din lume, e un porumbel ce pare „răstignit” pe o cruce. O erezie străveche purta numele de „patri-patimism”, pentru că aderenţii săi credeau că Dumnezeu Tatăl era Cel ce a îndurat suferinţa crucii. Dar s-ar putea ca acesta să fie primul secol în care „pneuma-patimismului” (răstignirii Duhului Sfânt) i se conferă un simbol atât de proeminent.

Tendinţa, în mijlocul acestui fanatism cu privire la Duhul Sfânt, este să devenim Citește în continuare

50 de motive pentru care a murit Domnul nostru

PATIMILE lui ISUS CRISTOS

de JOHN PIPER

50 de motive de ce a murit Domnul nostru

1 Cristos a suferit şi a murit …
Pentru a absorbi mînia Lui Dumnezeu

„Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii,făcându-se blestem pentru noi (căci este scris :Blestemat este oricine care atârnă pe lemn)”(Galateni 3:13)
„pe care Dumnezeu L-a rânduit să fie jertfa de împăcare , prin credinţa în sângele Lui , ca să-Şi arate dreptatea Lui , căci Dumnezeu în îndelunga Sa răbdare trecuse cu vederea peste păcatele făcute mai înainte ”
(Romani 3:25)
„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu , ci că El ne-a iubit şi a trimis pe Fiul Său ca o jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4:10)

Dacă Dumnezeu n-ar fi fost drept , nu ar fi fost nevoie ca Fiul Său să sufere şi să moară .Şi dacă Dumnezeu n-ar fi fost iubitor , nu ar fi fost doritor ca Fiul Său să sufere şi să moară , de aceea dragostea Lui este gata să împlinească cererile dreptăţii Sale .
Legea Lui Dumnezeu cerea : „iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta , cu tot sufletul tău şi cu toată voinţa ta” ( Deuteronom 6:5) , dar cu toţii am iubit alte lucruri mai mult .Iar acesta este păcatul: a-L dezonora pe Dumnezeu preferând alte lucruri în defavoarea Lui şi trăind conform lor .De aceea Biblia spune „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava Lui Dumnezeu ”(Romani 3 : 23 ) .Noi glorificăm ceea ce ne face plăcere , iar acestea nu sunt Dumnezeu, prin urmare păcatul nu este mic pentru că nu păcătuim împotriva unui Suveran mic .Seriozitatea unei insulte creşte odată cu demnitatea celui insultat.Creatorul universului este infinit de vrednic de respect , admiraţie şi loialitate.De aceea eşecul în a-L iubi pe El nu este trivial – este trădare.Îl defăimează pe Dumnezeu şi distruge fericirea umană
De vreme ce Dumnezeu e drept , El nu ascunde aceste “crime “ ale noastre sub presul universului ci mai degraba simte o manie sfinta impotriva lor . Ele merita sa fie pedepsite si a facut acest lucru clar “Fiindca plata păcatului este moartea “ (Romani 6:23 ) “Sufletul care păcătuieşte , acela va muri “ ( Ezechiel 18 :4)
Exista un blestem sfânt atîrnînd asupra tuturor păcatelor, iar nu le pedepsi ar fi nedrept şi natura lui Dumnezeu ar fi ştirbită , o minciună ar domni la temelia realităţii . De aceea Dumnezeu zice :”Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii , ca să le facă “(Galateni 3:10 , Deuteronom 27:26). Dar dragostea Lui Dumnezeu nu poate sta alături de blestemul care atîrna asupra întregii omeniri păcătoase .Dumnezeu nu se bucură sa afişeze mânie,oricât de sfânta ar fi aceasta .
Prin urmare Dumnezeu şi-a trimis singurul Său Fiu pentru a absorbi /anula mânia Sa , şi pentru a purta blestemul în locul celor ce se incred în El . „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii,făcându-se blestem pentru noi (căci este scris :Blestemat este oricine care atârnă pe lemn)”(Galateni 3:13)
Aceasta este definiţia cuvîntului “ispăşire “ în textul citat mai sus ( Romani 3:25 ) Se referă la indepărtarea mîniei Lui Dumnezeu , prin oferirea unui substitut. Substitutul este oferit de insăşi Dumnezeu , adică Isus Hristos, care nu doar anulează mânia , El o absoarbe şi o direcţionează dinspre noi spre El . Mania Lui Dumnezeu este dreaptă şi ea a fost consumată nu retrasă sau amînată
Haideţi să nu luăm ca un fleac sau să trivializăm dragostea Lui Dumnezeu.Niciodată nu vom sta uimiţi în faţa dragostei Lui Dumnezeu dacă nu vom ţine seama de seriozitatea păcatului nostru şi de dreptatea mâniei Lui împotriva noastră .Dar când prin har conştientizăm propria nevrednicie ,atunci ne vom putea uita la suferinţe şi la moartea Domnului Isus şi spune : „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu , ci că El ne-a iubit şi a trimis pe Fiul Său ca o jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4:10)

2 Cristos a suferit şi a murit …
Pentru a-şi mulţumi Tatăl Ceresc

„Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă ….. Dar, după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat , va Citește în continuare