Tag Archives: Add new tag

IOAN – O CĂLĂTORIE PRIN CREDINȚĂ

 

Studii de scoala duminicala  martie – mai 1999

IOAN – O CĂLĂTORIE PRIN CREDINȚĂ

CREDE!

Lecția întâia, <Cuvântul S-a făcut trup,> prezintă convingerea lui Ioan că Isus, Cuvântul veșnic, S-a întrupat ca Fiu al lui Dumnezeu și Mesia.

Lecția a doua, <Mărturia lui Ioan Botezătorul,> descrie misiunea și mesajul lui Ioan.

Lecția a treia, <Nicodim Îl vizitează pe Isus,> ne învață despre nașterea din nou. Aici este inclus și versetul de aur al Bibliei (3:16) care proclamă mântuirea celor care cred în Isus.

Lecția a patra, <Trezirea din Samaria, > relatează discuția dintre Isus și o femeie din Samaria. Când femeia află că Isus este Mesia, ea va răspândi vestea și altora.

Lecția a cincea, <Răstignirea și învierea,> se bazează pe Ioan 19 și 20. Ea include relatarea plină de emoție a Domnului Isus Cel Înviat înaintea Mariei Magdalena.

În lecția a șasea, <Isus Se arată ucenicilor,> Ioan descrie arătarea lui Isus ucenicilor și lui Toma. Aici, Domnul declară că este <ferice de cei ce n-au văzut și au crezut.>

ÎN CINE Să CREZI?

Lecția șaptea, <Isus, Pâinea vieții,> relatează despre înmulțirea pâinilor și prezintă cuvântarea în care Domnul se prezintă drept <Pâinea vieții.>

În lecția a opta, <Moartea care dă viață,> Ioan Îl prezintă pe Domnul Isus <lumina lumii.>

Lecția a noua, <Isus ne învață slujirea,> relatează aspecte din ultima cuvântare publică a Domnului. Moartea Sa va fi sursa vieții pentru cei care vor crede.

CREDE ȘI Fă!

Lecția a zecea vorbește despre slujire. Isus îi învață pe ucenici și pe noi slujirea prin exemplul spălării picioarelor.

În lecția unsprezecea, <Isus adevărata Viță,> Isus este prezentat drept vița, iar noi mlădițele, rodirea fiind condiționată de rămânerea în El.

Lecția douăsprezecea, <Lucrarea Mângâietorului,> se bazează pe capitolele 14 și 16. Lucrarea Duhului Sfânt are ca scop învățarea și călăuzirea noastră.

Lecția treisprezecea, <Isus Se roagă pentru ucenici,> ne prezintă rugăciunea lui Isus. El Se roagă pentru glorificarea Sa și a Tatălui. Apoi, S-a rugat pentru ucenici, ca să rămână uniți, puternici în credință și neîntinați în lume.

 

 

7 MARTIE 1999                         Cap. I. Venirea Domnului Isus îndeamnă la credință

CUVÂNTUL S-A FăCUT TRUP

Ioan 1:1-18; 20:30-31

CUVÂNTUL DE AUR:

<Și cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.> – Ioan 1: 14

INTRODUCERE:

Evanghelia lui Ioan nu ne relatează nașterea lui Isus. Accentul cade pe discursurile Domnului Isus. Tematicile abordate sunt bazate pe contraste puternice, cum ar fi: viață-moarte, lumină-întuneric, duh-carne, adevăr-minciună, dragoste-ură.

Introducerea din Evanghelia după Ioan are un caracter unic. Nu găsim nicăieri o descriere mai minunată a revelației lui Dumnezeu.

EXPLICAREA LECțIEI:

A. CUVÂNTUL VEȘNIC (1:1-5)

1. Isus Christos este Cuvântul Veșnic (v.1,2) Noi exprimăm prin cuvinte ceea ce gândim și simțim. Domnul Isus este Cuvântul lui Dumnezeu, adică El este descoperirea lui Dumnezeu (14:9). Isus este ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu către umanitate și apogeul revelației divine (Evrei 1:1-3). Expresia <La început …> este ecoul ideii din Geneza 1:1. Dumnezeu a existat Citește în continuare

Publicitate