Când ,,păgânii“ ne corectează

Geneza 20

Există pete în soare, noduri în papură și greșeli în sfinți. Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, n-a fost scutit nici el de ele.

Una din ,,gafele“ lui cele mai mari a fost s-o dea pe Sarah drept soră a lui, ca să nu riște să fie omorât de ,,păgânii“ din Gherar.

(GHERAR. (ebr. gerar, „cerc”). O cetate antică la S de Gaza (Geneza 10:19), la poalele munţilor din Iudea. Atât Avraam (Geneza 20-21) cât şi Isaac (Geneza 26) au locuit aici, au săpat fântâni şi au avut relaţii cordiale cu regele ei, Abimelec, deşi Isaac s-a certat cu el la un moment dat. Cetatea se afla „în ţara *filistenilor” (’eres pelistim, Geneza 21:32,34; vezi de asemenea 26:1, 8) şi aici nu este vorba neapărat de un anacronism în descrierea ei. În prima parte a secolului al 9-lea î.Cr. a fost scena unei mari victorii a lui Asa, regele lui Iuda, asupra armatei etiopiene invadatoare condusă de Zerah (2 Cronici 14:13-14). – din Dicționarul Biblic)

Fără îndoială, cea mai teribilă mustrare pe care o poate trăi un copil al lui Dumnezeu este cea venită din partea unui necreștin care are dreptate: ,,Cum? Ai fost acolo? Cum? Ai spus tu așa ceva? Cum? Ai făcut tu așa ceva?“ Oameni din lume știu că noi trebuie să fie altfel decât ei.

Care au fost treptele căderii lui Avraam în această greșeală?

Avraam a spus doar o jumătate de adevăr
Avraam a dat-o pe Sara drept sora lui, dar n-a spus că ea era și nevasta lui. Minciuna lui Avraam a fost o informare incompletă. Informarea parțială a fost Continuarea

Iată de ce îmi place W.W. Wiersbe – Ioan 17

În această rugăciune de Mare Preot, Domnul Isus s-a rugat pentru Sine (vv. 1–5), pentru ucenicii Săi (vv. 6–19) și pentru toată Biserica Sa (vv. 20–26).

Rugăciunea scoate în evidență care au fost prioritățile Domnului Isus: proslăvirea Tatălui (v. 1), unitatea Bisericii (vv. 21–23), sfințirea Bisericii (v. 17) și câștigarea lumii pierdute (vv. 18–19). Sunt ele și prioritățile vieții tale?

Ea arată și ce daruri a dat El urmașilor Săi: viața veșnică (vv. 2–3), Cuvântul (vv. 8, 14) și slava Lui (v. 22). Notați însă că ce credincioși sunt darul primit de El de la Tatăl (vv. 2, 6, 9, 11–12), după cum și El este darul dragostei Tatălui pentru cei credincioși (3:16). Totul este prin har!

Cuvântul ,,lume“ apare în această rugăciune de nouăsprezece ori, pentru că ea neînvață cum ,,să biruim lumea“ (16:33). Trebuie să urmărim mereu proslăvirea Tatălui (vv. 1–5), să experimentăm bucuria Lui (v. 13), să fim sfințiți prin Cuvânt (v. 17), să căutăm să-i câștigăm pe cei pierduți (vv. 18–19) și să contribuim la unitatea poporului lui Dumnezeu (vv. 20–23). Continuarea

,,Nu te teme să te pogori în Egipt“

Gen. 35-36

L-am auzit pe Chuck Swindoll predicând. Eram în mașină și am dat peste postul creștin de predici. Nu-l ascultasem de mult pe Swindoll și am zăbovit să văd ce spune. Predica din Geneza, despre necesitatea confirmării divine peste pornirile noastre ,,bune“.

Iacov a fost un ,,șmecher“ care ,,și-a așezat singur ploile“. Născut mai mic cu doar câteva minute decât fratele său Esau, Iacov i-a furat prin șmecherii acestuia și ,,dreptul de întâi născut“ și ,,Binecuvântarea“. Dumnezeu l-a trimis la Laban ca să-l confrunte cu un om mai șmecher decât el. Terapeutic, Iacov a simțit acolo, pe pielea lui, ce înseamnă să fii înșelat de un altul.

A continuat să simtă arsura înșelării și când fii lui, care-l vânduseră pe Iosif unor negustori ai pustiei în drum spre Egipt, i-au adus acasă o camășă pătată de sânge, sugerându-i că fiul cel preaiubit a fost sfâșiat de fiarele sălbatice. Înșelătoriile lui au fost moștenite de copiii săi.

Până și Iosif, fiul cel aparent desăvârșit, a apelat la tot felul de șiretlicuri față de frații săi veniți să cumpere grâne necesare pentru traversarea vremii teribile de secetă în Israel. Și tot prin șiretlic a încercat Iosif să-l oprească pe Beniamin, singurul frate de la aceeași mamă,  alături de el în Egipt. Ca să o deosebim de șmecheria plasării arginților în sacii de grâne cu care frații lui s-au întors la casa părintească, vom numi operația aceasta șmecherească ,,Potirul de aur ascuns în sacul lui Beniamin“.

Capitolul 45 și capitolul 46 ni-l arată pe Iacov reacționând pripit la vestea că Iosif, fiul său, încă trăiește și-l cheamă să se mute cu toată familia în Egipt.

,,Şi i-au spus: „Iosif tot mai trăieşte şi chiar el cârmuieşte toată ţara Egiptului.” Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif şi a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat. Şi Israel a zis: „Destul! Fiul meu Iosif tot mai trăieşte! Vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte” (Gen. 45:27-28).

Capitolul 46 ne prezintă însă un Iacov care se teme. Pentru ce? Pentru că s-a pripit și a luat iar o hotărâre fără să-l consulte mai întâi pe Dumnezeu, ,,Șmecherul pocăit“ își dă seama că vechea lui natură i-a jucat iar o festă. Ar fi trebuit să fie mai veghetor …

Să te muți din țara făgăduinței în țara Egiptului nu-i mai sună acum de loc atrăgător. Seamănă mai mult cu o tradare a Continuarea

Ce sunt creștinii ?

Fără îndoială, nu există muritor în stare să pătrundă adâncimile și înălțimile acestui dialog dintre două persoane ale Sfintei Trinități. Numai când vom fi cu El, în El și cu El în slava viitoare vom putea pricepe mai mult. Până atunci zgâriem textul puțin, doar pe la suprafață. Și așa și totuși este hrnă destulă și îndestulătoare pentru cel flămând după eternitate.

Textul din Ioan 17 mentionează de șapte ori ceva din specificul acestui grup de oameni. Găsim o perspectivă a individului, o viziune a slavei, a veșniciei, a alegerii din cer. Dumnezeu ne-a “dat Fiului“ mai înainte ca noi să ne naștem!

  1. O relatie specială 17:2
  2. O hrană specială 17:6 (Evrei 1:1-2)
  3. O pozi ie specială 17:9
  4. O providență specială 17:11 ,,ai Tăi, dați Mi“
  5. O grijă specială din partea lui Christos 17:12
  6. O excepție specială 17:12
  7. O perspectivă specială „cu El în slavă“ 17:24

Pentru cei care puteți pătrunde, Ioan 17 nu amintește nimic de păcat. Sunt hotărări luate înainte de cădere, între Tatăl și Fiul (Ioan 15:16).

De ce a murit Domnul nostru ?

… Eu sunt Calea, Adevărul și Viața …Ioan 14.6

El a murit…

…ca să facă ispășire pentru păcatele poporului (Evrei 1.3; 2.17).

…ca să șteargă păcatul (Evrei 9.26).

…pentru a îndepărta fărădelegile noastre (Romani 4.25).

…pentru a ne spăla de păcatele noastre (Apocalipsa 1.5).

…pentru a ne dărui dreptatea lui Dumnezeu (Romani 5.1).

…ca să ne smulgă din acest veac rău (Galateni 1.4).

…ca să ne aducă la Dumnezeu (1 Petru 3.18).

 Isus, pe cruce a murit,

Miel sfânt, fii preaslăvit!

Și moartea Ta m-a izbăvit,

Miel sfânt, fii preaslăvit!

Dumnezeu și bolile noastre

C.H. Spurgeon

Boala aceasta nu este spre moarte. –  Ioan 11:4

În aceste cuvinte ale Domnului învăţăm că există o limită la boală. Există un „până” de care boala nu poate să treacă, şi care este ultima frontieră. Lazăr a trebuit să experimenteze moartea, dar moartea nu era sfârşitul bolii sale. In orice boală, Domnul poate spune valurilor de durere „până aici, nu mai departe” (vezi Iov 38:11). Scopul ei este instruirea, nu distrugerea poporului.

Înţelepciunea ţine un termometru la gura cuptorului durerii şi reglează temperatura cuptorului.

Limitarea bolii este, mai întâi, o înţelegere încurajatoare. Dumnezeul providenţei a limitat timpul, felul, intensitatea, repetarea şi efectele oricărei boli. Fiecare bătaie de inimă este hotărâtă, fiecare oră nedormită predestinată, şi fiecare rezultat de sfinţire prevăzut din veşnicie. Nimic mare sau mic nu poate scăpa din mâna Celui care numără firele de păr de pe cap (Matei 10:30).

In al doilea rând, limitarea bolii este înţelept adaptată puterii noastre, pentru menţinerea scopului bolii şi pentru primirea harului. Nenorocirea nu vine la întâmplare. Intensitatea fiecărei lovituri de nuia este strict măsurată. Cel care nu a făcut nici o greşeală în cântărirea norilor şi în aşezarea temeliilor cerului nu greşeşte nici atunci când măsoară ingredientele care lecuiesc sufletul. Noi nu putem suferi prea mult şi nu putem fi uşuraţi prea repede.

In al treilea rând, această limitare este hotărâtă cu blândeţe. Cuţitul Chirurgului ceresc nu taie niciodată mai adânc decât este absolut necesar. „Căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor” (Plângeri 3:33). Inima unei mame strigă „cruţă-mi copilul!”, dar nici o mamă nu este mai iubitoare decât bunul nostru Dumnezeu. Când ne gândim cât de încăpăţânaţi suntem, este o minune că nu suntem mai loviţi. Este foarte confortabil să ştii că Cel care a aşezat marginile planetei noastre a hotărât şi marginile necazurilor noastre.

Cum lucrează crucea lui Christos în viața credinciosului ?

Dar departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume. Pentru că, în Hristos Isus, nici circumcizia nu este ceva, nici necircumcizia, ci o nouă creaţie.   Galateni 6.14,15

Epistola către Galateni este una corectivă. Ea nu a fost scrisă pentru a‑i instrui pe cei credincioşi cu privire la marile adevăruri ale evangheliei, precum Epistola către Romani, ci pentru a corecta un rău important care se strecurase în adunările din Galatia. Ea are acelaşi caracter cu Epistolele către Corinteni, însă cu următoarea diferenţă: Epistola către Galateni a fost scrisă pentru a corecta legalismul, în timp ce Epistolele către Corinteni au fost scrise pentru a corecta o stare carnală sau lumească (1 Corinteni 3.3). Deşi, în aparenţă, aceste două rele sunt atât de diferite, ele sunt înrudite, fiindcă ambele au în vedere carnea. Legalismul este efortul de a ţine sub control carnea prin reguli şi de a o cultiva cu ajutorul ceremoniilor religioase.

Legalismul, prin întoarcerea către principiile legii, oferă un loc cărnii, căci legea face apel la carne, iar carnea face loc lumii. Prin urmare, legea, carnea şi lumea merg împreună. Pentru a corecta folosirea greşită a legii, precum şi manifestările cărnii şi lumea, Duhul lui Dumnezeu foloseşte crucea lui Hristos. Astfel, în această epistolă vedem cum crucea este aplicată:

1.  legii (2.20);

2.  cărnii (5.24);

3.  lumii (6.14).

Apoi, legea, carnea şi lumea fiind înlăturate, locul lor este luat de Hristos, de Duhul Sfânt şi de noua creaţie.

1.  Hristos este prezentat ca regulă de viaţă, în locul legii (2.20);

2.  Duhul Sfânt este prezentat în locul cărnii (3.3; 5.16‑25);

3.  noua creaţie este prezentată în locul lumii (6.14,15).

Nu trebuie să fim guvernaţi de principiile acestei lumi, ci de regula noii creaţii.                                                                                H. Smith