Category Archives: Ziua multumirii

Psalmul 16 – Cântarea celui fericit

Psalmul 16:1-11

Aceasta este o cântare a fericirii. Nu conține nici o cerere și nici un necaz. David se bucură și cântă.

I. Este fericit pentru Dumnezeu.

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu,
Tu eşti singura mea fericire!” – Ps. 16:2

Cu alte cuvinte, el spune: ,,Nu există nimic care să mă facă mai fericit decât mă faci Tu!“ („I have no good beyond God.” – joc de cuvinte greu de tradus) Citește în continuare

Reclame

Bucuria alegerii

Marin Pintilie

Ps. 65. 4 Ferice de cel pe care-l alegi Tu…
Problema alegerii noastre a făcut să gurgă multă cerneală, şi a încins multe spirite, în lungile dezbateri pe această temă. Când condeiele şi limbile s-au aşezat la vremelnică odihnă, am constatat că bucuria ne vine, nu din tumultul dezbaterii teologice, dezbatere cara are totuşi părţile ei bune, ci din alegerea însăşi. Bucuria plenară a faptului că am fost aleşi ţine de:

– conştiinţa alegerii – …o alegere nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, (Rom. 9.11)
– Importanţa, sau valoarea alegerii – …mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi, (Matei 20.16)
– responsabilitatea , sau implicaţiile alegerii – … ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu…, îmbrăvaţi-vă cu o inimă plină de îndurare,… îngduiţi-vă…, iertaţi-vă… (Coloseni 3.12-16).
– scopul alegerii – …Dumnezeu ne-a ales… ca să fim sfinţi,… ca să slujim de laudă slavei Sale… (Efeseni 1.4-12) . …Dumnezeu v-a ales pentru mântuire,…ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos (2 Tes. 2.13-14).
Fiţi fericiţi!