Tag Archives: 1 Samuel

Paşii biruinţei lui Ionatan

Bogdan Emanuel Răduţ

1 Samuel 14:1-23 –

– suntem chemaţi să ducem mai departe lucrarea care s-a făcut până la noi, şi de aceea avem nevoie de oameni curajoşi, care să semene cu Ionatan

– dacă vrem să avem biruinţa lui Ionatan trebuie să urmărim patru paşi:

 1. Pasul conştientizării – 13:16-23

– Ionatan analizează situaţia în care se afla şi conştientizează ce este de făcut

– în biserică există două feluri de Citește în continuare

Publicitate

  Fără Lege, departe de fărădelege

„Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:7)

Pastorul și autorul John MacArthur spune: „Demascarea făcută de Domnul Isus la adresa legii este o lovitură devastatoare împotriva minciunii că imaginea este totul. Păcatul ascuns este oribil deoarece:

1) Dumnezeu vede inima.

De fapt, dacă am înțelege că El este singurul nostru auditoriu, am fi mai puțin înclinați să-l ascundem. Este o nebunie să minimalizezi păcatul ținându-l în domeniul privatului. E o nebunie de două ori mai mare să crezi că ești mai bun pentru că păcătuiești în privat si este culmea nebuniei să ascunzi acest fapt. „Cine își ascunde fărădelegile, nu propășește” (Proverbe 28:13).

2) Gândurile păcătoase au aceeași origine ca faptele păcătoase.

Când Domnul Isus a spus că ura poartă aceeași vină ca uciderea si că pofta este esența adulterului, El nu a vrut să spună că nu există nici o diferență de grad. El a spus că o persoană plină de pofte nu are nici un drept să se considere superioară unei persoane adulterine. Când cineva are astfel de gânduri dovedește că este capabil de fapte imorale iar cel ce își urăște fratele, crima a prins deja contur în inima lui.

3) Ipocrizia adâncește păcatul ascuns.

De ce? Pentru că îl acoperi. Domnul Isus a numit ipocrizia „aluatul fariseilor”(Luca 12:1) pentru că dospește ca aluatul. Iți adoarme conștiința și pregătește drumul pentru alte păcate ce dăunează caracterului. Când cineva încearcă să-ți spună că înfățișarea este totul – nu-l crede! Viața ta secretă este un test al caracterului tău: „căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. ([Proverbe 23:7).

Dacă vrei să știi cine ești cu adevărat, uită-te la viața ta privată. Apoi uită-te in oglinda Cuvântului lui Dumnezeu și lasă-L pe El să dezvăluie si să corecteze gândurile și intențiile din inima ta.” Amin?

IMPORTANȚA NAȘTERII DIN NOU

1 Samuel 10:1-12

Introducere: Sigur că Saul nu poate fi un exemplu care să ilustreze nașterea din nou. Orice lucrarea a Duhului din Vechiul Testament pălește în comparație cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi la Rusalii. Totuși, ceea ce a făcut Dumnezeu cu Saul este o ilustrație despre importanță lucrării Duhului lui Dumnezeu în viețile noastre. Vom căuta să vedem: Viața lui Saul dinainte de primirea Duhului Sfânt, alegerea lui Saul și viața lui de după primirea ungerii Duhului Sfânt.

(I.) Viața dinainte de primirea Duhului Sfânt. (9:1-13)

Este surprinzător să vedem ce frumos a fost caracterul lui Saul în tinerețea lui. Să citim împreună capitolul 9.

 • Un tânăr frumos la înfățișare – 9:1-2
 • Un copil ascultător – 9:3 – Saul nu s-a împotrivit tatălui său. El nu a spus: „Să se ducă o slugă, că de aceea avem slugi!”.
 • Un fiu iubitor – 9:4-5 – Un tânăr care se gândește la inima tatălui său!
 • Un tânăr evlavios 9:610
 • Un tânăr care nu pierde vremea cu fetele – 9:11
 • Un tânăr plin de modestie- 9:21

(II.) Alegerea lui Saul 9:14-27; 10:1-8

Dumnezeu l-a ales pe Saul pentru Sine.

(III.) Saul de după primirea ungerii 10:1, 6,10

Ungerea cu untdelemn a fost doar un semn exterior simbolic pentru ungerea cu Duhul Sfânt. Prin această lucrare, Dumnezeu l-a schimbat lăuntric pe Saul.

Care dintre fetele din adunare nu și-ar dori un astfel de soț? Care dintre părinții din adunare nu și-ar dori un asemenea ginere? Și totuși … Frumusețea aceasta a lui Saul era doar o coajă subțire. Sub ea se ascundea firea pământească cu toată urâțenia ei.

Succesiunea de evenimente din viața lui Saul ne arată:

 1. Că omul are în firea pământească și lucruri frumoase. Sântem făcuți după „chipul și asemănarea lui Dumnezeu” și păstrăm încă lucruri frumoase în caracterul nostru. Chiar și oamenii fără Dumnezeu pot fi oameni „de caracter”. Nu ți auzit spunându-se: „Este mai bun ca zece pocăiți” ? Multe fete naive și mulți părinți ușuratici s-au luat după această frummusețe de suprafață și au plătit amarnic mai târziu.
 2. Dumnezeu nu se încrede în frumusețea naturală. Firea pământească nu poate fi îmbunătățită, ci doar răstignită. Când a înflorit în toată urâciunea ei în Saul, firea pământească la făcut un om mândru, un om obraznic, nerespectuos față de Dumnezeu, neascultător față de voia Domnulu, un om ucigaș, un om idolatru chinuit de un duh rău și, în final, un sinucigaș.
 3. Dumnezeu vrea să ne dăruiască o nătură dumnezeiască prin lucrarea Duhului Sfânt. „Vei fi prefăcut într-un alt om” (10:6); „Dumnezeu i-a dat o altă inimă” (10:9). Pentru ce i-a dat Dumnezeu o inimă nouă? Mai priviți încă o dată la lista de calități ale lui Saul. De ce-i trebuia o altfel de inimă?
 4. Dumnezeu nu se încrede în firea pământească. Carnea și sângele nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

Încheiere: Nu-mi spune cât de bun ești. Nu contează părereă ta sau a mea. Dumnezeu știe mai bine de ce sântem în stare. În condiții prielnice, fiecare dintre noi poate face toate relele din lume. Dă-i dreptate lui Dumnezeu. Vino la Golgota să primești iertare și să-ți dea Dumnezeu o inimă nouă.

Pericolul dorinţei de a fi ca cei fără Dumnezeu

Text: 1 Samuel 8:1-22

Verset de aur: 1 Samuel 8:19,20

Ideea centrală: Poporul Israel doreşte să se asemene cu celelalte popoare şi cere un împărat. Cu toate că Dumnezeu îl avertizează cu privire la consecinţele acestei schimbări, poporul se încăpăţânează şi este gata să plătească preţul neascultării. 

Scopul lecției: Să identificăm situaţia istorică şi morală care a dus la renunţarea la teocraţie şi să analizăm consecințele dramatice ale acestui fapt.

Explicaţii contextuale și exegetice 

Capitolul 8 din 1 Samuel constituie un punct de cotitură în istoria poporului Israel marcând tranziţia de la teocraţie la monarhie. Până în acest moment națiunea Israel a depins de Dumnezeu care ridica judecători pentru conducerea țării. Acum însă locuitorii Israelului doresc un împărat.

1.Situația în Israel (8:1-3)

Dumnezeu își conducea poporul Său prin intermediul lui Samuel care judeca pe Israel conform legii și voii Domnului (7:15-17). La vremea bătrâneții, Samuel îi numește pe cei doi fii ai săi judecători peste Israel (8:1), iar aceștia nu mai erau acum sub directa supraveghere a lui Samuel, locul în care ei slujeau (Beer-Şeba) aflându-se în sudul îndepărtat al ţării. Numele date
Citește în continuare

Descalificarea Marelui Preot Eli

1 Sam. 1 –  4

Introducere: Sistemul religios iudaic era ancorat în Marele Preot. Foarte puțini oameni care au ocupat această funcție au fost la înălțimea ei. Nereușitele lor ne aduce aminte că ne pasc nereușitele noastre. Și nouă ni se spune: ,,Numai purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea primită!“ și noi suntem o seminție aleasă, un neam de preoți!

Eli- când ,,bunicel“ nu este suficient în slujirea lui Dumnezeu

Purtarea lui Eli este caracterizată de: incompetență, indiferență și indolență.

Episodul 1: 1 Sam 1 – Vedem cum incompetența lui Eli îl fac să falimenteze ca preot. N-o înțelege pe Ana și, în loc să o admire, o condamnă. Eli nu cunoștea rugîciunea agonizantă.

Episodul 2: 1 Sam. 2 – Vedem cum indiferența lui Eli în fac să falimenteze ca părinte. Nu se putea ca Eli să nu audă despre abuzurile fiilor lui. Mustrarea pe care le-o face este tardivă și superficială.

Episode 3: 1 Sam. 3 – 4  – Vedem cum indolența lui Eli îl fac să falimenteze ca persoană. Figurativ, Eli era în trup ceea ce era și în suflet: o bucată uriașă de slănină, cu ochii tulburi, fără vedere, căzută într-un scaun. (3:2; 4:15, 18). Mustrat de un om al lui Dumnezeu în 2:27, el lasă să treacă vremea indolent și piere într-o cădere din care nu se mai poate scula.

Eu nu svreau să-l distrug pe Eli. Nu-l trimit în fundul iadului! Spun doar că, asemenea lui, și noi putem fi ,,bunicei“, dar insuficient de buni. Dumnezeul nostru merită să fim excelenți în slujirea Lui, cum bine spunea Richard Wurmbrand.

Parțial și la suprafață, Eli a  făcut și lucruri bune: a binecuvântat-o pe Ana, când și-a dat seama ce fel de problemă avea, și-a mustrat fii pentru faptele lor și a preșuit lucrurile sfinte, plângând pierderea chivotului mai mult decât moartea celor doi fii ai săi.

A fost bun, dar insuficient de bun și Dumnezeu a dat de pământ cu el.

 

Greșeli de preot în familie

“Eu Îmi voi pune un preot credincios, care va lucra după inima Mea …” (1 Samuel 2:35)

A fi mare preot în Israel era o slujbă prestigioasă și Eli părea potrivit pentru ea. Cu toate acestea, el a eșuat teribil în domeniul familiei. (1 Samuel 2:12) “Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domul.” Drept consecință, Dumnezeu i-a spus lui Eli că va “pedepsi casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoștință, și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit” (1 Samuel 3:13). Ca părinte și lider, trebuie să răspunzi la această întrebare: dacă Dumnezeu ți-ar aplica același standard pe care i l-a aplicat lui Eli, cât de bine te-ai descurca? Eli a ajuns să-și piardă” credibilitatea, copiii, slujba și în final, viața. El a ratat ținta pentru că a făcut câteva greșeli critice. Să ne uităm la ele și să vedem ce putem învăța:

1) A pus accentul greșit. El a accentuat Cuvântul lui Dumnezeu la oameni, dar nu la proprii săi copii.

2) A avut așteptări greșite. El a crezut că fiii lui “vor pricepe” pentru că locuiau sub acoperișul său și lucrau în casa Domnului. Dar nu merge așa.

3) A reprezentat un exemplu negativ. Eli nu a trăit acasă ceea ce îi învăța pe alții la locul de muncă. Când venea vorba de profesia lui, vederea lui era foarte bună, însă era orb față de slăbiciunile și păcatele familiei sale. Rolul de lider acasă nu înseamnă putere și control; ci “dăruire de sine” față de persoanele care ar trebui să conteze cel mai mult (Efeseni 5:25). Așadar, cum te descurci în domeniul familiei?

Cum ne putem ajuta unul pe celelalt in viața de familie?

1 Samuel 25:  ,,Abigail si David“

,,Înainte de a-ți pune mintea cu un nebun, asigură-te că nu face și el la fel“
Criza dintre Abigail, Nabal și David ne pune înainte un material bogat pentru analiza succesului în viața de familie. Abigail știe să se poarte și cu un bărbat nebun (șoțul ei) și cu un bărbat mânios, dar rezonabil (David).
Obisnuita (din relația cu Nabal) sa faca acest lucru in fiecare zi cu sotul ei, Abigail il oprește pe David de la rau si-l indeamna la bine. Experienta ei este déjà cunoscut a si recunoscuta de cei din casa ei: „Sa stii … Vezi ce ai de facut.” Ei nu-i dau sfaturi, ci doar o indeamna la actiune, încrezători că și de  data aceasta eava știi ce să facă.
Aplicație la situația noastră: Vremurile de criza ne pun in față mari probleme. Felul in care le rezolvăm dă pe față caracterul nostru.
Uneori tare aș vrea să-i pun unei mirease această întrebare: ,,De ce-l iubesti? Spune-mi ceva despre el.“
E Frumos  – O faci din admiratie
E Destept   –  O faci din respect
E Bogat   –   O faci din interes
Nu stiu nici eu …   –  Este singurul răspuns care dă pe față o dragoste adevărată!

Citește în continuare

Eli şi familia sa (1 Samuel 1 şi 2)

Despre Eli ni se relatează foarte puţin în Biblie. Despre soţia lui nu citim nimic. Ceea ce ştim despre acest preot găsim în 1. Samuel 1  – 4 .

El a fost până la o vârstă înaintată atât preot, cât şi judecător în Israel. Nu ni se spune în ce mod şi-a exercitat activitatea sa publică. El ne este descris mai ales ca tată al celor doi fii ai săi, Hofni şi Fineas. În această lucrare plină de responsabilitate, Eli a eşuat. De aceea, Eli este un exemplu de avertizare pentru toţi cei care au primit de la Dumnezeu autoritate părintească şi sunt răspunzători pentru aceasta.

Comportamentul urât al celor doi fii ne este descris în culori vii. Ei erau fii ai lui Belial, adică nişte netrebnici (1. Samuel 2:12 ). Totuşi, ei aveau o poziţie privilegiată în Israel. Ei erau preoţi, mijlocitori între Dumnezeu şi popor. Ei aveau dreptul de a aduce lui Dumnezeu jertfele poporului şi să ia din aceste jertfe partea care le revenea. În Levitic este descris modul în care trebuiau să-şi ia partea care le revenea.

Dar ei nu se temeau de Dumnezeu şi nu ţineau seama de prevederile Cuvântului Său. A se citi în acest sens şi Maleahi 2:1-3 . Ei nu erau mulţumiţi cu partea care Citește în continuare

Eli = preotul imperfect

(wes)  

1 Samuel 1. 9 – 17

Asteptarile oamenilor de la cei care sunt preoti,pastori,slujitori ai lui Dumnezeu sunt foarte mari . Unele biserici ar gasi vina si la ingeri daca le-ar lua un interviu de angajare. Eli a fost pus in slujba la 58 de ani si a slujit 40 de ani . A fost un preot cu bune si rele .

1. Devotat slujirii c.1.9b. Sunt slujitori care numai grija turmei nu o au ,vesnic nu au timp de oi ,nu sunt la locul slujirii. Eli era la locul chemat de Domnul . Prov.27.23

2. Judecator dupa aparente c.1.13b Eli o judeca pe Ana inainte sa afle starea inimii ei , asa e cand te uiti la ce izbeste ochii. 1 Sam. 16.6-7

3. Ofera incurajare c.1.17 Dupa ce afla dorinta Anei , Eli ii ofera binecuvantarea incredintand-o ca Dumnezeul lui Israel e solutia rezolvarii situatiei ei. Maleahi 2.7

4. Isi mustra fii c.2.22-25 Ei nu cunosteau pe Domnul c.2.12-17 si au batjocorit darurile Domnului. Mustrarea tatalui lor nu-si mai facea efectul fiindca sentinta Domnului era data.

5. Il dezonoreaza pe Domnul c.2.29 c.3.13 Lacomia dupa mancare si-a facut locul in viata lui si a fiilor lui.Datorita ei Domnul ajunge pe planul doi si pe copii nu-i opreste de la faptele lor rele. E un lucru rusinos pt slujitorii Domnului sa fie lacomi dupa mancare ! El nu traieste ca sa manance ci mananca sa traiasca !Prov.23.1-2 Gal.5.21, 23. 1Tim.3.2 Consecinta acestei lacomii a fost moartea pt toti. c.4.11,17-18 Preotul trebuie sa fie prelat nu prealat !

6. Devine mentorul lui Samuel c.3.8-9. Eli nu l-a invidiat pe Samuel , putea sa-l trimita acasa . El l-a invatat ce trebuie sa faca pt a cunoaste vocea Domnului de alte voci. Slujitorii Domnului trebuie sa incurajeze tinerii sa le calce pe urme in slujire .Asa a facut Barnaba cu Marcu F.Ap.15.37 si Pavel cu Timotei 2.Tim.2.1-2.

7. Accepta voia Domnului neconditionat c.3.18b . Cand nu mai putea schimba nimic s-a supus voii lui Dumnezeu . Asa ne rugam in ”Tatal nostru” Mat.6.10 , asa a facut Domnul Isus pt mine si tine ! Matei 26.39. Asa trebuie sa faca slujitorul Domnului !

Ca slujitor a lui Dumnezeu nu te astepta sa fi tu cel perfect ca nu vei reusi , fii natural. Tu esti om supus acelorasi slabiciuni ca Eli sau ca Ilie Iacov 5.17, dar petrece timp in rugaciune si Dumnezeu prin Duhul Sfant te va calauzi sa fii pe placul Lui in slujire Gal.1.10 , 1Tim.5.20 ,2Tim.4.2,Iuda22.Si cand va veni Domnul Isus atunci vom fi perfecti caci vom fi ca EL. 1Ioan 3.2.

Amin ! Vino Doamne Isuse !

La Eben-Ezer nu totul este bine …

Evreii n-au mai putut de bucurie când și-au dat seama că providența fixase frontul de război la Eben-Ezer! Era locul amintirilor cu aroma fructului copt al biruinței; era locul sărbătoririi credincioșiei lui Dumnezeu! Strigătele entuziaste ale evreilor lor s-au ridicat până la cer când a fost adus în tabără și chivotul Domnului, purtat de Hofni și Fineas, fii bătrânului preot Eli. Filistenilor li se tătase curajul, iar inima le curgea la vale în tristețea presimțitoare de moarte (1 Samuel 4:1-10). La Eben-Ezer n-a fost însă bine de data aceasta. Zeci de mii de evrei au murit pe câmpul de luptă. Au murit și cei doi preoți purtători de Dumnezeu, iar chivotul slavei a fost dus în captivitate. Numele Eben-Ezer nu garantează neapărat biruința. Nici chiar prezența chivotului nu garantează biruința! Asta pentru că biruințele sunt ale Domnului și El le dă celor ce Îl cinstesc, nu celor care, bălăcindu-se în păcat, trăiesc din amintiri sau se bazează superstițios pe ceremonii și simboluri sfinte. La Eben Ezer nu este întotdeauna bine! Iată o predică pe care n-am auzit-o încă nicăieri, deși este valabilă în foarte multe locuri.