Tag Archives: Iuda

Ce poți învăța de la Enoh?

«Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ,ca să nu va­dă moartea.» (Evrei 11:5)

Numele Enoh înseamnă «sfinţire». Enoh a fost un om sfinţit de Domnul într-o perioadă în care cei din jur nu vo­iau să mai ştie de Dumnezeu. Cine poate afirma despre si­ne că este sfinţit de El? Acela care trăieşte tot timpul sub influenţa voii Celui Preaînalt. Domnul Isus a fost un om sfinţit de Tatăl: «Cel ce M-a trimis este cu Mine. Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut» (Ioan 8,29).

In viaţa lui Enoh vedem consecinţele pe care Dumnezeu le-a produs prin sfinţire în: 

1 – umblarea cu Dumnezeu (Gen. 5,24), 

2 – credinţa sa în Dumnezeu (Evrei 1 l,5) şi 

3 — mărturia pentru Dumnezeu (Iuda 4).

Credinţa lui Enoh în Dumnezeu l-a condus la răpire. De aici deducem că el, ca şi Moise de altfel, s-a păstrat în credinţă: «… ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut» (Evrei 11,27) şi a crezut mai degrabă în Dumnezeul invi­zibil decât în lucrurile vizibile. Prin această credinţă a fost răpit. Numai printr-o credinţă asemenea lui Enoh vom experimenta şi noi răpirea. Cum L-a mărturisit Enoh pe Domnul? In puţine cuvinte: «Iată că a venit Domnul cu ze­cile de mii de sfinţi ai Săi» (Iuda 14). Cine crede în Dum­nezeu şi umblă cu El, Îi cunoaşte intenţiile şi trebuie să ves­tească revenirea Lui.

Publicitate

Cine face ravagii în biserici?

Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig…Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.( Iuda 16,19 )

Fratele Petru Popovici în cartea “Oameni cu totul deosebiți“, ilustrează în culori țipătoare un tablou al apostaților. Conform versetelor din Iuda, apostații sunt cei care s-au lepădat de credință. Ei se deosebesc de ceilalți păcătoși prin faptul că au fost odată scăpați de murdăriile lumii, dar s-au lăsat din nou biruiți de vechile păcate și pofte.

Iată cum sunt apostații:

1. Cârtitori. Au în ei un duh de opoziție. Tot ce fac alții este rău. Este duhul lui Absalom în ei. Se spune că odată lumina și întunericul s-au vorbit să colinde lumea și să împărtășească apoi cele văzute. După un timp, s-au întâlnit și lumina a spus ce frumuseți și minunății a văzut peste tot, dar întunericul a spus că el nu a văzut așa ceva, ci numai lucruri urâte, negre și întunecate.

2. Nemulțumiți cu soarta lor. Nemulțumiți de biserica lor. De păstorul lor. De casa lor. De banii lor. Sunt orgolioși. Aceștia au pierdut mulțumirea pe care o avea apostolul Pavel chiar și în temniță.

3. Ei au vorbe trufașe. Vorbele lor sunt umflate. Vorbesc de sus și nu au nevoie de nimeni să-i învețe. Vorba lui Spurgeon: “ei sunt ceva nemaivăzut, nemaiauzit, nemaipomenit”.

4. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Ei sunt după slava omului. Fac totul pentru a primi o favoare, un câștig. Sunt dornici de ciolane, căci sunt lihniți de foame.

5. Dau naștere la dezbinări. Au dor de întâitate, ca și Core. Ei găsesc aderenți și rup biserica, ca să fie în frunte. Dezbinarea se poate produce și de cătree conducerea bisericii. Atunci când păstorul este liberal și se înconjoară cu persoane sub nivel spiritual, pot apărea certuri.

6. Nu au Duhul. Acest mic amănunt explică totul. Nu există creștinism fără Duh Sfânt.

Ferește-ne, Doamne, de așa stări!

He lives!

Jesus had no servants, yet they called Him Master.
Had no degree, yet they called Him Teacher.
Had no medicines, yet they called Him Healer.
Had no army, yet kings feared Him.
He won no military battles, yet He conquered the world.
He committed no crime, yet they crucified Him.
He was buried in a tomb, yet He lives today.

Chemati, Iubiti, Pastrati

(Serban Constantinescu 9 06 2008)

text: Iuda 1:1

V. 1 din Epitola lui Iuda are o adresa precisa: “catre cei chemati, care sunt iubiti in Dumnezeu Tatal si pastrati pentru Isus Cristos.” Iuda ii distinge pe credinciosii in Domnul Isus Cristos cu trei atribute esentialw:

a. Ei sunt chemati cu o chemare efectiva.
Scriptura deosebeste o chemare cu caracter general (de exemplu cand Domnul nostru a invitat “Veniti la Mine, voi, toti cei truditi si impovarati – Matei 11); si o chemare cu caracter efectiv (ca de pilda cand Lazar era in mormant si Domnul Isus a strigat: “Lazare, vino afara!” Care a fost efectul acelei chemari? Lazar a inviat (Ioan 11). Toti cei cu adevarat credinciosi in Domnul Isus sunt chemati cu o chemare efectiva

b. Ei sunt iubiti in Dumezeu Tatal.
Iubirea in Dumnezeu-Tatal are atributele lui Dumnezeu: este El vesnic, si iubirea lui este vesnca; este El infint, si iubirea Lui este infinita, este El in veci neschimbat, si iubirea Lui este statornica, neschimbata. . Este El Suveran, si iubirea Lui este suverana. In suveranitatea Lui, iubirea Lui este neconditionata. Referirea la iubirea de Tata a lui Dumnezeu sugereaza privilegiul nemasurat de mare al credinciosilor in Domnul Isus de a fi copii ai lui Dumnezeu. Din pacatos pierdut sa devii copil al lui Dumnezeu, sa ai o fire noua din Dumnezeu si sa fi cu Domnul Isus Cristos mostenitor al cerului, este cu adevarat minunat. Dragostea infinita a lui Dumnezeu este minunea harului Lui, aratat in Cristos

c. Pastrati pentru Isus Cristos.
Pastrarea credinciosilor in Domnul Isus Cristos – ar putea fi definita cu un termen teologic “preservarea sfintilor”. Pastrarea credinciosilor face ca mantuirea primita prin credinta in Cristos sa fie vesnica: Cel ce este o data mantuit este pentru vesnicie mantuit. Da, mantuirea primita prin credinta in Domnul Isus este deplina, vesnica, data in dar, o data pentru totdeauna, Prezervarea sfinilor are un efect binecuvantat. Ea lucreaza perseverenta sfintilor, urmarirea pacii si a sfintirii in viata noastra de fiecare zi. De ce? “Suntem pastrati pentru Domnul Isus Cristos, pentru cerul Lui, pentru gloria Miresei, care impreuna cu Mirele vor umple cu glorie cerurile cerurilor.’’