Tag Archives: Apocalipsa

Divinitatea Mielului

«După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului.» APOCALIPSA 7:9

Ultima carte a Bibliei ne revelează dumnezeirea Mielului. Acolo vedem poziţia finală a Mielului înaintea lui Dumnezeu. Aproape nicăieri în Apocalipsa Mielul nu lipseşte de la tronul Său:

«şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”» (Apoc. 7,10) sau

«Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului» (Apoc. 22,1).

Aşadar Cristos ni Se descoperă ca fiind centrul dumnezeirii pentru toată eternitatea. Nu există viaţă veşnică decât prin credinţa în jertfa Mielului lui Dumnezeu:

«Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului» (Apoc. 21,27).

Aşadar Dumnezeu a dat Mielului dreptul de a-Şi alege sfinţii. Numai cei care prin naşterea din nou primesc natura divină a Mielului vor putea să Îl vadă: «Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că îl vom vedea aşa cum este.» (1 loan 3,2).

Ce minunat şi totuşi cât de cutremurător este mesajul Mielului!

Publicitate

De ce a fost unică învierea Domnului Isus?

„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea și viața” (loan 11:25)

„Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18)

De ce este unică învierea lui Isus Hristos?

Nu faptul că a înviat din morți II face unic pe Domnul Isus Hristos. Biblia ne vorbește despre alte șapte învieri (învierea fiului văduvei din Sarepta, învierea fiului Sunamitei, învierea fiicei lui lair, învierea fiului văduvei din Nain, învierea lui Lazăr si învierea lui Eutih), Domnul Isus reprezentând învierea numărul opt (numărul biblic pentru noile începuturi). Din două puncte de vedere, uimitoare, învierea Sa nu a semănat cu nici una dintre ele; să vedem care sunt acestea:

1) Învierea Sa a fost singura înviere care a fost profețită dinainte. David a profețit despre Domnul Isus: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei Citește în continuare

Nu este bine ca omul să fie singur?

Text: Geneza 1:18, Efes. 5:32; Apoc. 19:7

Introducere: Facerea omului este singura creație ,,în două etape“ din geneza. Femeia a fost făcută în etapa a doua, nu concomitent cu bărbatul. Oare de ce?

Regula interpretării Bibliei este să cauți primul loc în care a apărut acel lucru pe paginile ei. Este regula primei referințe, care definește un eveniment, un lucru sau o relație. Cine vrea să înțeleagă viața de familie trebuie neapărat să pornească de la această ,,afirmație șoc“ a Creatorului: ,,Nu este bine ca omul (bărbatul) să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el“. Ce a vrut să spună Dumnezeu cu aceste cuvinte?

Metoda aleasă de Dumnezeu pentru facerea femeii este nu doar sugestivă, ci și științifică. Oasele coastelor sunt responsabile cu producerea plasmei sanguine, iar Biblia ne spune că ,,viața trupului este în sânge“ (Lev. 17:11). Celulele sanguine și plasma sunt purtătoare ale codului genetic. Dumnezeu a vrut să facă ,un ajutor potrivit“, o creatură de aceeași fel pentru Adam. De aceea a făcut-o pe femeie din coastă.

În Decembrie 2019, un om se știință din China a anunțat că poate face creaturi noi, copii croiți genetic după gustul potențialilor părință. Lumea oamenilor de știință a explodat în proteste! O creație ,,alternativă“ care să altereze codul genetic riscă să contamineze întreaga specie umană. Pericolele sunt imense. După numai două săptămâni, omul de știință chinez a ,,dispărut“. Unii spun că ar fi fost condamnat la moarte și executat. Având în vedere ciudățeniile umane descrise în cartea Apocalipsei, nu m-ar mira ca vestea dispariției creatorului de oameni noi să fie … exagerată.

Am ascultat nu de mult explicația unui rabin. Mi-a plăcut. Mi s-a potrivit. Am aflat că în ebraică, Adam se pronunță Adam, dar Eva este Hava, iar Havala este diminutivul pe care-l auzisem deja în ,,Fiddler on the roof“.

I. Eva l-a învățat pe Adam slujirea. Dacă n-ar fi fost făcută femeia, Adam ar fi crezut că toată creația a fost făcută doar pentru el. Ar fi fost un egoist mândru și orgolios. Prin facerea femeii, Dumnezeu i-a creat posibilitatea de a sluji pe altcineva de aceeași valoare cu el, de a fi, într-un cuvânt, mai ,,ca Dumnezeu“. Familia este locul în care învățăm slujirea, sacrificiul, căutarea fericirii altuia.

II. Eva l-a învățat pe Adam smerenia. Orice ,,te iubesc“ înseamnă în mare măsură ,,fericirea mea depinde de tine“, sunt vulnerabil înaintea ta, nimeni nu mă poate răni mai mult decât tine.

Slujirea și smerenia sunt lecțiile de bază ale familiei. Trebuie să le învățăm! De aceea trebuie să ne căsătorim. Așa a rânduit Dumnezeu. Un necăsătorit intenționat este unul care Îl contrazice pe Dumnezeu unul bolnav de egoism, orgoliu și suficiență de sine.

Sigur, căsătoria ,,complică“ lucrurile, dar asta este spre creterea și maturizarea noastră. Căsătoria completează și construiește în noi dimensiuni de personalitate.

,,Nu este bine ca omul (bărbatul) să fie singur“ rămâne peste secole o observație la fel de valabilă ca și atunci când a fost făcută prima dată.

Avem nevoie de înțelepciune și mult tact ca să întreținem o viață de căsnicie armonioasă. În căsătorie există la scară personală tot ceea ce există în societate aumană ,,at large“. Toate crizele și toate biruințele lumii se petrec și în viața de familie.

Avem în lume probleme financiare, crize, necesitatea planificări, etc. Le avem și în viața de familie. De fapt, multe din celelalte crize din familie se nasc din cauza unei proaste administrații finaniare.

Avem probleme ale sistemului educațional în lume. Le avem și în viața de familie. Nu degeaba se vorbește despre ,,cei șapte ani de acasă“ și nici un profesor din ume nu este mai influent în viața copiilor ca tata și mama.

Avem în lume probleme militare, războaie, conferințe de pace, curse a înarmărilor, dezarmări simbolice și cooperări pe plan militar? Le avem și în familie. De fapt, cele mai multe războaie le duce nu în lume, ci fiecare în familia noastră.

Poetul Costache Ioanid a scris:

,,

Avem în lume probleme administrative, politice, demografice? Le avem și în viața de familie.

Familia devine astfel, în intenția creatorului, locul în care ne formăm pentru ceea ce facem apoi în lume. Cine eșuează în viața de familie este un foarte prost candidat la rezolvarea problemelor lumii!

Încheiere: Dacă am privit puțin la primul loc în care este pomenită nunta în Biblie, n-ar fi rău să încheiem privind și la ultimul loc în care apare ea în Scriptură. Cartea Apocalipsei ne vorbește despre nunta Mielului, nunta noastră cu preiubitul inimilor noastre (Apoc. 19:7).

Apostolul Pavel ne-a atras atenția că unirea dintre Christos și Biserică este cea mai bună pildă despre ăndatoririle dintre soț și soție.

Bărbatul ar trebuie să-și iubească soția și s=o slujească ,,precum Christos Biserica“, iar soția ar trebui să se ducă după soț, să-l asculte și să-l cinstească ,,după cum Biserica face cu Christos“. Numai așa vom trăi colțul acela de rai pe care l-a intenționat Dumnezeu atunci când a decretat că trebuie să trăim unul lângă altul.

 

 

Preoți pentru Dumnezeu

(Apocalipsa 1.4-8)

de  Teodor Popescu

    In versetele citite se spune intre altele despre Domnul Isus ca a facut din noi o imparatie si preoti pentru Dumnezeu. Cum a facut? Prin faptul ca ne-a ales inainte de intemeierea lumii.

    N-am lucrat noi la aceasta alegere a noastra, nu e niciun merit din partea noastra. A lucrat El si numai El. Daca este vorba de noi, cercetand infatisarea acelora pe care i-a ales Dumnezeu, avem pricini sa ne smerim inaintea Lui: „Printre voi nu sunt multi intelepti in felul lumii, nici multi puternici, nici multi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sa faca de rusine pe cele intelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca sa faca de rusine pe cele tari. Si Dumnezeu a ales lucrurile de neam de jos ale lumii, pe cele dispretuite si lucrurile care nu sunt, ca sa nimiceasca pe cele ce sunt” (1 Corinteni 1.27-28). Citește în continuare

DUHUL SFÂNT sau ÎNŞEPTITUL DUH AL LUI DUMNEZEU

(de la Constantin Moisa)

(Apoc. 1.4-6; Is. 11.2)

Introducere. Sintagma ,,cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu“ care exprimă de o manieră magistrală plinătatea Duhului Sfânt, mai apare de 3 ori în cartea Apocalipsa: 3.1; 4.5; 5.6.

Iar în profeţia mesianică citată la început sunt menţionate cele şapte atribute ale Duhului Sfânt: Duhul Domnului, duh de înţelepciune şi pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

De asemenea, pentru a ne deveni şi mai accesibil, El ni Se prezintă cu ajutorul a şapte simboluri:

  1. Porumbel (Ioan 1.29-34) = simbolul curăţiei şi al blândeţei

A fost semnul menit să-i dovedească lui Ioan Botezătorul că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, de o puritate şi sfinţenie desăvârşită.

Din mijlocul întristării şi descurajării, David cânta: ,,O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura şi aş găsi undeva odihnă! (Ps. 55.6).

Eu şi tu am fost luaţi pe aripile Porumbelului divin şi duşi la Calvar, unde Mântuitorul ne-a chemat să ne ia povara şi să ne dea odihnă (Mt. 11.28-29).

  1. Pecete (Ef. 1.13; 4.30) = simbolul proprietăţii şi al păstrării

O pecete pusă pe piatra de la gura gropii cu lei era garanţia că nimic nu se va putea schimba cu privire la Daniel (Dan. 6.16-17) (vezi şi Mt. 27.66, cu pecetluirea mormântului lui Isus din Nazaret).

Ceea ce dă valoare şi valabilitate oricărui act oficial este pecetea. Citește în continuare

Relația Domnului Isus cu Biserica Sa

PETRICA ANTONESI <antonesipetrica@yahoo.com>

Apocalipsa 2:1-7

Scrisoarea adresata Bisericii din Efes reveleaza relatia speciala pe care o are Domnul Isus cu Biserica Sa .

1. El ţine în mînă slujitorii Biserici – V.1a

2. El tine sub supraveghere Biserica – V.1b

3. El cunoaşte întrutotul Biserica – V.2a

4. El apreciează ce este de apreciat în Biserică – V.2,3,6

5. El mustră ce este de mustrat în Biserică – V.4

6. El cheamă la pocăinţă Biserica Sa – V.5

7. El va răsplăti Biserica – V.7

 

A DOMNULUI ISUS sa-I fie toata slava si cinstea pt tot ceea ce face pt noi aici si in slava viitoare .

AMIN

ISUS – UN PROFET CA MOISE

(Articolul face parte din „Biblia profetică“)

Un “tip profetic” este o ilustraţie a unui aspect al planului profetic. Expresia face parte din aceeaşi familie de termeni cu “arhe-tip”, “proto-tip”, “ante-tip”.

Un tip profetic poate fi o persoană, un eveniment, un obiect de cult, o sărbătoare sau o anumită succesiune de sărbători din calendarul anual evreiesc.

Există oameni “epocali”, a căror viaţă marchează trecerea de la o etapă la alta în planul profetic. O astfel de persoană a fost Moise. Religia evreilor se numeşte “mozaică” după numele lui, la fel cum credinţa mântuitoare de astăzi este numită “creştinism” după numele lui Cristos. Legea dată de Dumnezeu pe Sinai este cunoscută drept “Legea lui Moise”, din acelaşi motiv.

Moise este unul dintre oamenii care continuă să ne vorbească şi astăzi de dincolo de moarte (comp. cu Evr.11:4c). Printre altele, Citește în continuare

Cheile lui Christos

Text: Apoc. 3:7

I. Cheia istoriei

II. Cheia omului

Is. 42:6,7 Luca 24:32,45

III. Cheia robiei

Luca 4:18

IV. Cheia cerului

Arata-ni-L pe Tatal

V. Cheia locuintei mortilor

Apoc. 1:8

Cheia mostenirii noastre

Ioan 14:1-5

Primii ucenici sau Pornit în căutarea noastră…

Text: Ioan 1:35-42

Duminică, 3 ianuarie 2010.

35  A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui.

36  Şi, pe cînd privea pe Isus umblînd, a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!“
37  Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.
38  Isus S’a întors; şi, cînd i-a văzut că merg după El, le-a zis: ,,Ce căutaţi?“ Ei I-au răspuns: ,,Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: ,,Învăţătorule), unde locuieşti?“
39  ,,Veniţi de vedeţi“, le-a zis El. S’au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pela ceasul al zecelea.
40  Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41  El, cel dintîi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: ,,Noi am găsit pe Mesia“ (care, tîlmăcit însemnează Hristos).
42  Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit, şi i-a zis: ,,Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa“, (care, tîlmăcit, însemnează Petru).

Ne este relatat aici de către evanghelist un rezultat (primul) al mărturisirii publice a lui Ioan B. Un rezultat care ar fi trebuit să fie cunoscut la scară naţională. Doi dintre ucenicii lui: “l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus” (v. 37)

Începutul uceniciei acestora a însemnat să se ia la propriu după Isus, şi să-l lase pe Ioan B. Lucrul acesta se aliniază preocupării evanghelistului faţă de foştii urmaşi ai Botezătorului. Acesta nu regretă că l-au părăsit pentru că acesta era misiunea lui: de a-l face cunoscut lui Israel, pe Mesia ! Nu a avut acel orgoliu de învăţător care să-l facă să se simtă nedreptăţit de abandonul ucenicilor săi şi să-l acuze pe Isus că “i-a furat oile“!?

Aceştia sînt primii ucenici sau urmaşi ai lui Isus Hristos. Unul dintre aceştia este în mod explicit identificat şi el este cel care-l aduce la Hristos pe cel de-al treilea ucenic, pe Simon Petru. Este vorba de Andrei, apostolul care credem că ne-a predicat nouă primul evanghelia ! Ev. Ioan ne oferă cel mai complet portret al ucenicului Andrei. Ceea ce el ne arată la Andrei este foarte încurajator şi sugestiv.

Isus, Ziditorul Bisericii Sale – Apoc.21:14 (18-21), în acţiune
Apostolii sînt pietrele preţioase de la temelia acestei clădiri – Noul Ierusalim – stă întemeiat pe pietre preţioase. Aici, îl vedem pe Isus culegîndu-le şi prelucrîndu-le, înnobilîndu-le şi şlefuindu-le. Evanghelistul Ioan ni-l înfăţişează pe Isus pornit în căutarea noastră…

Nu ni se spune cine era celălalt alături de Andrei. Unii presupun că ar fi Citește în continuare

Biserica compromisa

Apocalipsa 2;12-17 : “Ingerul Bisericii din Pergam scrie-i: ”Iata ce zice Cel ce are sabia ascutita cu doua taisuri: ”Stiu unde locuiesti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu tii Numele Meu, si n-ai lepadat credinta Mea nici chiar in zilele acestea cind Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieste Satana. Dar am ceva impotriva ta. Tu ai acolo niste oameni cari tin de invatatura lui Balaam, care a invatat pe Balac sa puna o piatra de poticnire inintea copiilor lui Israel, ca sa manince din lucrurile jertfite idolilor, si sa se dedea la curvie. Tot asa si tu ai citiva cari, deasemenea, tin invatatura Nicolaitilor, pe care Eu o urasc. Pocaieste-te dar. Altfel voi veni la tine curind, si Ma voi razboi cu ei cu sabia gurii Mele.” Cine are urechi, sa asculte ce zice Bisericilor Duhul; ”Celuice va birui, ii voi da sa manince din mana ascunsa, si-i voi da o piatra alba; si pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l stie nimeni decit acela care-l primeste.”

(Din explicatiile primite am inteles ca uneori “ingerul” este corespondentul cuvintului “mesager” . Deci in textul de ma sus instructiunile erau date mesagerului Bisericii din Pergam…deci pastorului sau liderului acelei Biserici. Aceasta scrisoare este adresata celei de a treia Biserica din Asia. Prima a fost Efes, a doua Smirna si cea de-a treia este Pergam. Mesajele erau din partea Domnului Isus. Prima biserica o biserica plina de dragoste, a doua , dupa ce apostolii au murit deja traieste o perioada de persecutie, iar a treia biserica a devenit relaxata lipsita de firmitate, infiltrata de jumatati de adevar, compromisa si cu multe erori. Mi s-a parut interesanta explicatia urmatoare: daca freci acelasi loc pentru mult timp…se face calus si nu mai simti nimic. Daca nu sintem atenti si ne frecam de lume si de lucrurile din lume, dupa o vreme facem un fel de calus, nu ne mai deranjeaza si nu mai simtim diferenta. )

1.ISUS STIA UNDE ERA LOCATIA BISERICII
(Domnul Isus stie totul . El este omniprezent si omnipotent. Satana nu poate fi peste tot in acelasi timp…dar se misca repede.)

A. GEOGRAFIC.
– Apocalipsa 2:12: Ingerului Bisericii din Pergam…Pergam=orasul modern de astazi Bergama din Turcia, descris de Plinius ca cel mai ilustru oras din Asia. Era insa orasul multor temple pagine, avea cea mai mare biblioteca din lumea pagina si cel mai mare spital din lumea antica. Bineinteles ca medicina nu se practica asa cum se practica astazi si se foloseau encantation si potions…vraji, vraci…Cezar care era un betiv se ducea adesea acolo la dezalcolizare…

B. SPIRITUAL
– Apocalipsa 12:13…acolo unde este scaunul de domnie al Satanei”…
-Satana s-a asezat in Pergam. Cindva isi avea resedinta in Babilon (Irak); cind Babilonul a fost distrus se pare ca s-a mutat la Pergam. Astazi poate fi la San Francisco, sau Washington DC, sau Moscova…
-Biserica s-a asezat si ea in Pergam. Noi traim in anumite locuri…pe parcursul vietii; dar nu ne vom simtii bine pina nu ajungem acasa, cu El…

C. ISTORIC …
Intre 314 AD si 590 AD. Un timp de “toleranta” cind biserica a fost infiltrata de oameni care nu au fost convertiti cu adevarat si care au introdus in biserica filozofii straine si credinte straine. Biserica din Pergam era o biserica compromisa. Constantin, ca sa tina natiunea impreuna, a dat un edict prin care toata lumea condusa de el a fost considerata crestina. Preotii pagini, au dat capetele jos de la zeitatile lor si au pus alte capete de sfinti. Interesul lor era sa nu piarda pozitiile lor sociale si economice si din preoti pagini au trecut la religia crestina fara sa se intilneasca de fapt cu Domnul Isus in mod personal, si sa cunoasca nasterea din nou.

2.ISUS A STIUT CUI ERAU EI LOIALI…

A. LOIALI DOMNULUI…
-Apocalipsa 12:13b ”Tu tii Numele Meu…”;
-Matei 1:21…”Ea va naste un Fiu si-I vei pune Numele Isus, pentru ca El va mintui pe poporul Lui de pacatele sale”;
-Matei 1:23 ”Iata, fecioara va fi insarcinata, va naste un Fiu, si-I vor pune numele Emanuel, care tilmacit , inseamna “Dumnezeu este cu noi.”
( Daca oamenii sint bolnavi, ei nu cauta pe cineva care este relaxat in meseria lui…ci pe cineva studios, precis, dedicat studiului lui, atent. Daca vrem un sfatuitor in finante…vrem pe cineva care se ocupa de finante in amanuntime, nu pe cineva superficial. Atunci de ce cind este vorba de religie, unii oameni accepta orice lucru superficial…orice pica bine…nu se straduiesc sa caute cel mai bun, cel mai precis, cel mai convingator dumnezeu…Biserica din Pergam era relaxata si incorporasera tot felul de traditii pagine, jumatati de adevaruri…erau niste crestini compromisi…)

B…LOIALI CUVINTULUI…
-Apocalipsa 2:13c…”Si n-ai lepadat credinta Mea nici chiar in zilele acelea cind Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi…”
-Iuda 1:3 …”m-am vazut silit sa va scriu despre mintuirea noastra de obste, m-am vazut silit sa va scriu ca sa va indemn sa luptati pentru credinta, care a fost data sfintilor, odata pentru totdeauna”
-Luca 18:8 “Dar cind va veni Fiul omului, va gasi El credinta pe pamint?”

3.ISUS STIA CA NU SINT FIRMI IN CREDINTA…
(Ca si Balac care a profetit pe jumatate. O credinta unde orice merge…lasasera sa se infiltreze idolatria in biserica.)

A.DOCTRINA LUI BALAAM
-Apocalipsa 2:14 “Dar am ceva impotriva ta. Tu ai acolo niste oameni care tin de invatatura lui Balaam, care a invatat pe Balac sa puna o piatra de poticnire inaintea copiilor lui Israel, ca sa manince din lucrurile jertfite idolilor si sa se dedea la curvie.”
-2 Corinteni 6:14-18 “Nu va injugati la un jug nepotrivit cu cei necredinciosi. Caci ce legatura este intre neprihanire si faradelege? Sau cum poate sta impreuna lumina cu intunericul? Ce intelegere poate fi intre Hristos si Belial? Sau ce legatura are cel credincios cu cel necredincios? Cum se impaca Templul Lui Dumnezeu cu idolii? Caci noi sintem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu;”Eu voi locui si voi umbla in mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor si ei vor fi poporul Meu. Deaceea:”Iesiti din mijlocul lor, si despartiti-va de ei, zice Domnul; nu va atingeti de ce este necurat, si va voi primi. Eu va voi fi Tata, si voi Imi veti fi fii si fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (Atentie casatorii mixte – nu este vorba de culoarea pielii ci de credinte diferite)

B.DOCTRINA NICOLAITILOR
-Apocalipsa 2:15…” ai citiva cari deasemenea tin invatatura Nicolaitilor, pe care Eu o urasc.”“Nikao”= sa cuceresc; “laos”= oamenii (clergy care dominau erau aceeasi preoti pagini- si aveau aceeasi inchinare pagina doar si-au schimbat numele in crestini; cei care au facut sfinti din oamenii care au murit…
-1 Petru 5:1-4 “Sfatuiesc pe presbiterii dintre voi, eu, care sint un presbiter ca si ei, un martor al patimilor lui Hristos, si partas al slavei care va fi descoperita; Pastoriti turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastra, nu de sila, ci cu buna voie, dupa voia lui Dumnezeu; nu pentru un cistig mirsav, ci cu lepadare de sine. Nu ca si cum ati stapini peste cei ce v-au cazut la imparteala, ci facindu-va pilde turmei. Si cind Se va arata Pastorul cel mare, veti capata cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.” (Petru nu a fost un papa…nu s-a socotit mai mare decit fratii lui, s-a considerat un oarecare presbiter…atentie la religiile care se departa de acest adevar…)
-Apocalipsa 1:5-6…”A Lui care ne iubeste, care ne-a spalat de pacatele noastre cu singele Sau, si a facut din noi o imparatie si preoti pentru Dumnezeu, Tatal Sau, a Lui sa fie slava si puterea in vecii vecilor.” (o preotie fiecaruia…daca esti un copil al Domnului esti si un preot al Lui…)

Cuvintele finale;
-Apocalipsa 2:17…”Cine are urechi sa asculte ce zice Bisericilor Duhul…”