Category Archives: Tineri

Ziua în care albul a fost negru și negrul a fost alb

Ieremia 38:1-13

Introducere: Moise a fost luat la rost de Aaron și Maria pentru că-și luase o nevastă etiopiană. Rasismul a fost dintotdeauna o problemă și continuă să fie și azi. Deosebirile dintre oameni sunt însă doar de suprafață. Toți sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iată un exemplu binevenit:

I. Ebed-Melec, etiopianul doar ,,a auzit“ de necazul profetului ieremia și imediat a luat la inimă (Ier. 38:7-10). Putea foarte bine să spună că nu este treaba lui, dar reacția lui dă pe față o inimă săritoare și gata să ajute.

II. Ebed-Melec a înfruntat ,,opinia publică“ care l-a încovoiat pe împăratul Zedechia (Ier. 38:1-6).  De unde a avut omul acesta atâta curaj? Pe ce s-a sprijinit el? Un negru, plecat din start cu un handicat extraordinar riscă furia mai marilor împărăției!

III. Ebed-Melec s-a implicat personal în scoaterea lui Ieremia din groapă (Ier. 38:10-12). Urmăriți0l cum verifică trăinicia frânghiilor și cum se preocupă de confortul profetului. Ce inimă bună a avut omul acesta!

IV. Ebed-Melec dispare înapoi în anonimat după întâmplarea aceasta cu Ieremia. Să-i fi venit de hac complotiștii de la palat? Nu știm. Biblia ni-l dă exemplu și … atât.

Încheiere: Oameni albi cu o inimă neagră și un negru cu o inimă albă. Dumnezeu nu se uită la culoarea pielii pentru că a venit să mântuiască inimi, nu piei! Înaintea Lui, toate inimile sunt la fel, negre de păcat. Dorința Lui este să le facă albe, ca inima acestui Ebed-Melec.

În traducere, Ebed-Melec înseamnă ,,slujitorul împăratului“. Fii și tu unul din ei. Dumnezeu te așteaptă!

Reclame

Iosua – studiu pe caz

Israel a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua.

Iosua 24.31

Iosua, ca și Iosif, este o imagine a Domnului Isus. Numele său, care înseamnă Iah-Mântuitorul, este echivalentul ebraic al numelui Isus. Moise a fost cel care l-a scos pe Israel din Egipt, iar Iosua l-a adus în țara Canaan. Ce l-a calificat însă pentru acest rol măreț?

I. Dumnezeu Însuși ne spune că Iosua, ca și Caleb, “L-a urmat în totul pe Domnul” (Numeri 32.12). Acesta este secretul succesului în slujba lui Dumnezeu.

II. Iosua însă a dat dovadă și de o mare disponibilitate de a învăța. El nu a știut care era motivul zgomotului din tabără, atunci când israeliții făcuseră vițelul de aur, însă Moise, care fusese mai aproape de Dumnezeu pe vârful muntelui, a știut ce se petrecea (Exod 32.17,18).

III. Poate că această experiență l-a făcut să rămână în cortul întâlnirii, atunci când Moise a mutat acel cort afară din tabără (Exod 33.11) – el a dorit să fie în prezența lui Dumnezeu. O astfel de comuniune tainică l-a făcut capabil să conducă poporul lui Dumnezeu (Deuteronom 31.3,7,14,23). El era “plin de duhul înțelepciunii” atunci când Moise a murit (Deuteronom 34.9).

Moise și Iosua formează una dintre marile perechi din Scriptură, precum Ilie și Elisei, Pavel și Timotei. Dacă ar fi fost o chestiune doar de putere omenească, atunci cuvintele lui Dumnezeu către Iosua ar fi fost copleșitoare: “Moise, slujitorul Meu, a murit; acum ridică-te”. Dumnezeu însă a adăugat: “Cum am fost cu Moise, la fel voi fi cu tine” (Iosua 1.5).

IV. Acest lucru făcea toată diferența și, fiindcă Iosua nu s-a întors “nici la dreapta, nici la stânga”, ci a ascultat de legea lui Dumnezeu cu gândul, cuvântul și fapta, a avut izbândă (Iosua 1.7,8).

Mai târziu, la bătrânețe, Iosua a împărtășit secretul biruinței sale celor din popor, încurajându-i să se alipească de Domnul (Iosua 23.6,8). Viața lui personală și cea de familie au fost o confirmare a îndemnurilor sale: “Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24.15).

Noi suntem foarte mici în comparație cu Iosua, însă, dacă avem încredere în Dumnezeu și dorința de a face voia Lui, “Căpetenia oștirii Domnului” va fi și cu noi (Iosua 5.14).

S Attwood

PSALMUL 91

Trecem cu bucurie de la psalmul 90 la psalmul 91, ca cel care iese din întunerec la lumină, din noapte la zorii zilei! Dacă psalmul 90 a fost psalmul vieții trăite sub pedeapsă, psalmul 91 este al vieții trăite sub protecția divină. Mustrarea din psalmul 90 ne ajută să apreciem și mai mult promisiunile din psalmul 91.

Tema psalmului este siguranța celui păzit de Domnul. Există o pecete de protecție peste toți cei ce Îl ascultă și rămân în El. Promisiunile din psalm nu sunt pentru cei ce se apropie de Dumnezeu numai atunci când intră în necazuri și au nevoie de ajutor, ci pentru cei ce s-au așezat temeinic lângă El (v.1) și-L fac în fiecare zi ,,locul lor de adăpost“ (v. 9).

Care sunt pericolele care-i pasc? Curse și boli (v. 3), săgeți (v. 5), molime și urgii (v. 10), pietre (vv. 11–12), lei și șerpi (v. 13; poate o aluzie la Satan însuși). Puteți găsi foarte ușor corespondentul contemporan pentru aceste pericole care-i pășteau pe călătorii evrei de atunci.

Viața de rămânere în Dumnezeu (vv. 1–4) produce viața de sigurață alături de El (vv. 5–13), viață fără panică, care ne înlesnește viața din belșug  (vv. 14–16), viața de biruință și de pace. Cel mai sigur loc din lume este să fii la umbra Celui Atotputernic.

(Traducere după Wiersbe, Warren W.. With The Word Bible Commentary, Thomas Nelson)

Banii, bată-i vina!

Luca 19

Introducere: Deși nu pare la prima vedere, capitolul acesta vorbește despre bani și despre o bună investire a lor. Singura ,,zicere“ a Domnului Isus care există în Faptele Apostolilor, dar nu este consemnată în Evanghelii, este aceasta; ,,Este mai ferice să dai, decât să primești!“ (Fapte 20:35). Ea conține o realitate spirituală, legată intrinsec de natura lui Dumnezeu, atoatedătătorul, dragostea care se jertfește perpetuu pentru creația Sa.

I. O corectare în casa lui Zacheu (19:1-10)
Luca ne arată acest principiu implementat de Christos prin influența Lui asupra lui Zacheu (care era și el un fiu al adevăratei credințe).

II.O corectare printr-o pildă (19:11-28)
Luca adaugă apoi o pildă în contextul oferirii de sine care urma să se întâmple la Ierusalim li face din principiu o responsabilitate a fiecăruia.

III. O ilustrare la intrarea în Ierusalim (19:29-40)
Luca îl ilustrează apoi prin ,,dărnicia spontană“ a martorilor intrării Domnului Isus în Ierusalim. Cei de acolo i-au dat: laudă, închinare, ramuri de finic, haine, o măgăriță și un măgăruș.

IV. O corectare în Templu (19:45-48)
Egoismul și avariția nu sunt demne să stea alături de rugăciune și închinare! Ele sunt nedemne de a sta în Templul lui Dumnezeu.

Avantajele celui născut din nou

(W.W. Wiersbe)

Text: 1 Ioan 5

Cei care sunt născuți doar o singură dată trăiesc într-o lume frântă a elanului eșuat în păcat, a intențiilor bune irealizabile, a iluziilor spulberate una după alta. Cel care este năcut și a doua oară, cel născut din Dumnezeu trăiește o realitate nouă, cu avantaje incomparabile.

I. El este născutdin dragoste și pentru dragoste (1 Ioan 5:1-3)

II. El este născut să biruiască (1 Ioan 5:4-5)

III. El este născut să aibe certitudini, nu iluzii (1 Ioan 5:6-13).

IV. El este născut să poată sta de vorbă cu Dumnezeu (1 Ioan 5:14-17).

V. El este născut să fi protejat în luptele cu diavolul (1 Ioan 5:18-21)

Absalom – un nume fara acoperire

2 Samuel  3.3 

             Absalom era al treillea fiu al lui David  si era singurul din fiii lui care avea ‘’sange albastru “  fiind nepot de imparat . David la nastere i-a pus numele  ‘’tatal pacii” . Dar viata lui a demonstrat contrariul . A purtat un nume fara acoperire in practica , in viata sa . Ne-a lasat in urma lui doar un stalp de aducere aminte si un contraexemplu. De fapt el a fost :

1.   Un om al razbunarii   2 Sam.13.22,28  Prov.20.22, Rom.12. 17-21

2.      Un om rautacios  2 Sam. 14. 29-30

3.      Un om cu doua fete  2 Sam.14.33 si 15.1-6

4.      Un  om fara scrupule ( fara constiinta )  2 Sam. 16. 21- 22

5.      Un om fara respect de tata  2 Sam.17.1-14   Efes. 6.2-3 

6.      Un om cu un sfarsit  tragic  2 Sam .18.9-14  Prov.14.32a  si 24.15-16,20

     Noi  suntem copii lui Dumnezeu  1 Ioan 3.1-2. si oricine are aceasta bucurie si har este chemat sa traiasca  altfel . Matei 5.13-16. Fie ca numele nostru sa aibe acoperire in practica de zi cu zi si ne va astepta un sfarsit binecuvantat cu Domnul Isus . Matei 25.34-36.                                                  Amin !

Umblând cu Dumnezeu
Wednesday, 11 February 2009

În capitolul 4 al Primei Epistole către Tesaloniceni, Apostolul Pavel pare a răspunde unor întrebări ridicate de credincioşii de acolo. Fără să ştim întrebările, putem doar deduce, din răspunsurile date de Pavel, care erau preocupărilor lor. Acestea pot fi însumate într-o preocupare veritabilă de a umbla cât mai aproape de Dumnezeu. Ei doreau să acopere toate detaliile umblării în ascultare de Dumenezeu. Dealtfel, Pavel ne spune că aceşti credincioşi din Tesalonic erau practicanţi ai acestor lucruri doar că doreau să le aprofundeze: 1 Tesaloniceni 4:1-2 .

În Sfânta Scriptură, avem oferite modelele unor oameni care au umblat cu Dumnezeu.

Pavel dorea ca şi credincioşii din Tesalonic să umble cu Dumnezeu.  Ce implică umblarea cu Dumnezeu? 1. Umblare în curăţie.

Pavel trasează aici o linie de demarcaţie între neamuri (păgâni) cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi credincioşi. Puritatea sexuală este considerată de Dumnezeu ca fiind foarte importantă. Legile care reglementează relaţiile intime, sfaturile pe care le primim prin Epistole, exemplul curăţiei lui Iosif, toate acestea ne arată cât de important este pentru Dumnezeu să ne păstrăm puritatea sexuală.
Modalitatatea de a păstra curăţia implică:

  • Puritatea privirilor.
  • Puritatea gândurilor.
  • Puritatea acţiunilor.

2. Umblarea în dragoste.

Pavel se referă aici la relaţiile frăţeşti. Condiţionările pe care Pavel le ataşează dragostei frăţeşti sunt foarte folositoare. Sfaturile sale sunt sfaturi utile, practice şi extrem de necesare.

  • Evitarea tulburărilor.
  • Evitarea abuzurilor.
  • Evitarea condiţionărilor.

3. Umblarea în nădejde.

Se pare că aici intervenise o problemă printre credincioşii din Tesalonic. Se prea poate ca unii să fi răspândit zvonul că Domnul Isus venise deja şi îi ridicase la ceruri pe adevăraţii credincioşi. Un asemenea zvon, în contextul unei biserici confruntată cu opoziţie, era extrem de dăunător. Aceşti oameni se gândeau că nu mai au pentru ce să sufere. Pe de altă parte, se prea poate ca unii să fi lansat acest zvon în încercarea de a le transmite credincioşilor ideea că ei trebuie să sufere pentru a fi şi ei ridicaţi la ceruri.

Pavel adresează această problemă şi îi ajută pe aceşti oameni să vadă că nădejdea trebuie să aibă un alt suport.

Sorin Covaci